Hồng y Parolin: “Giáo hoàng ở Kiev? Chúng tôi sẽ đánh giá sau chuyến đi của Tổng Giám mục Gallagher”

88

Hồng y Parolin: “Giáo hoàng ở Kiev? Chúng tôi sẽ đánh giá sau chuyến đi của Tổng Giám mục Gallagher”

ilfaroonline.it, Ban biên tập, 2022-05-18

Hồng y Parolin: “Vatican không thể tự áp đặt, Vatican có thể cung cấp và Vatican đã làm nhiều lần và vẫn còn khả dụng. Chỉ khi có sự sẵn sàng từ phía bên kia thì một sáng kiến cụ thể mới có thể đưa ra”.

 Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đến Ukraine

Sau chuyến đi của Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đến Ukraine sáng nay, lúc đó mới có thể đánh giá được các nỗ lực hòa giải để có thể được, có kế hoạch cho một chuyến đi của giáo hoàng tới đất nước đang có chiến tranh. Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin giải thích bên lề cuộc họp tại Đại học công giáo.

“Bây giờ Đức Giám mục Gallagher đang ở Ukraine, ngài đã đi sáng nay và ngài sẽ về ngày chúa nhật. Sau chuyến đi của ngài, chúng tôi sẽ xem những gì nên được thực hiện”, hồng y nói với những người hỏi liệu chuyến thăm Ukraine của giáo hoàng có được lên kế hoạch hay không, hồng y nói tiếp: “Hiện tại, giáo hoàng không có ý định đi – nhưng chuyến đi sẽ được đánh giá sau chuyến đi sứ mệnh này”.

 

Vấn đề “là phải có sự sẵn sàng của hai quốc gia, Nga và Ukraine” để chấp nhận hòa giải của Tòa thánh. Vatican không thể tự áp đặt, Vatican có thể cung cấp và Vatican đã làm nhiều lần và vẫn còn khả dụng. Chỉ khi có sự sẵn sàng từ phía bên kia thì một sáng kiến cụ thể mới có thể đưa ra.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô: “Sẽ có ích gì khi đến Kyiv nếu ngày mai chiến tranh vẫn tiếp tục”