Kinh cầu Thánh Giuse đi theo Đức Phanxicô 40 năm qua

742
Kinh cầu Thánh Giuse đi theo Đức Phanxicô 40 năm qua
Hình ảnh: Alessandra Tarantino / POOL / AFP
fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2022-02-02
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 2 tháng 2 năm 2022, Đức Phanxicô tâm sự về lòng tôn kính Thánh Giuse của ngài, ngài đọc kinh cầu Thánh Giuse từ hơn 40 năm nay.
Ngài mời mọi người đặt niềm tin vào các thánh “trong những thời điểm quyết định” trong cuộc đời. Ngài đã đọc thuộc lòng kinh cầu Thánh Giuse mỗi ngày trong hơn 40 năm, kinh này ngài thấy trong quyển sách cầu nguyện của các nữ tu dòng Chúa Giêsu và Maria có từ thế kỷ 18. “Hơn cả lời cầu nguyện, đây là cả một thử thách”, ngài đọc:
Lạy Thánh Cả Giuse Vinh Quang,
Quyền lực của Thánh Cả Giuse đã biến điều không thể thành có thể,
Xin Thánh Cả giúp con trong giây phút đau khổ và khó khăn này.
Xin Thánh Cả bảo vệ con trong những tình huống rất nghiêm trọng và khó khăn mà con ký thác vào Ngài.
Để những tình huống này có được một giải pháp tốt đẹp.
Cha yêu dấu của con, con xin đặt tất cả tín thác của con nơi Cha.
Để lời của con cầu cùng Cha không phải là lời hảo.
Vì Thánh Cả Giuse đã làm tất cả cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
Xin cho con thấy lòng nhân từ của Cha cũng lớn như sức mạnh của Cha.
Amen.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch