Một thành viên của một ủy ban Vatican phản đối giáo hoàng về vắc-xin

120

Một thành viên của một ủy ban Vatican phản đối giáo hoàng về vắc-xin

cath.ch, I.Media, 2022-01-16

Thần học gia Caroline Farey cho rằng vắc-xin chống lại Covid chưa được thử nghiệm đầy đủ | © Pixabay

Bà Caroline Farey, thần học gia người Anh là một trong những người ký trong một bản tuyên bố khẳng định vắc-xin chống Covid-19 là “bất hợp pháp về mặt đạo đức”. Ngày 13 tháng 1 – 2022, đã thố lộ trên trang truyền thông Anh The Tablet, rằng bà không thấy có vấn đề gì khi phản đối giáo hoàng về vấn đề này.

Tên của bà ở bên cạnh tên của khoảng năm mươi người ký tên, trong đó có bốn giám chức, gồm cựu sứ thần Carlo Maria Viganò, người luôn chống Đức Phanxicô kịch liệt. Bà Caroline Farey, triết gia, thần học gia làm việc ở giáo phận Shrewsbury, đã xác nhận trong bản Tuyên bố của Bêlem, một tài liệu được công bố trước lễ Giáng sinh, trong đó cho rằng việc sử dụng vắc-xin chống lại Covid-19 bị đặt vấn đề vì “chưa đủ xét nghiệm, chưa đủ giám sát”.

Một quan điểm trái ngược với đường lối của Vatican kể từ bắt đầu đại dịch, Đức Phanxicô rộng rãi khuyến khích việc tiêm chủng, ngài nói tiêm chủng là “hành vi của tình thương”. Gần đây hơn, trong bài phát biểu trước Ngoại giao đoàn, ngài lo ngại về những thông tin sai lệch xung quanh vắc-xin.

Một thành viên của ủy ban nghiên cứu phụ nữ phó tế

Nhà báo của trang Tablet đã hỏi bà về việc bà ký bản kiến nghị trên trang LifeSiteNews, được cho là trang thù nghịch với giáo hoàng, chỉ trích triệt để quan điểm của Tòa thánh với vắc- xin.

Bà cho biết, bà không tán thành ý kiến hoặc các phản hồi của những người ký khác, bà trách nhiệm của mình khi ký bản tuyên bố mà những điểm được nêu ra phù với bà. Về sự bất đồng của bà với giáo hoàng, bà phản bác: “Trong thời điểm khám phá con đường thượng hội đồng này, bạn có nghĩ ngài muốn quá trình lắng nghe chỉ dành cho những người có cùng quan điểm với ngài không?”

Bà Caroline Farey là thành viên của ủy ban nghiên cứu mới về phụ nữ phó tế được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. Bao gồm 10 thành viên, trong đó có 5 phụ nữ, ủy ban này được thành lập sau sự thất bại của nhóm nghiên cứu đầu tiên do Đức Phanxicô đưa ra năm 2016.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch