Nhà truyền giáo của Lòng thương xót tha những tội nặng nhất

103
Nhà truyền giáo của Lòng thương xót tha những tội nặng nhất

Đức Phanxicô giải tội trong một buổi phụng vụ sám hối tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 28 tháng 3 năm 2014
fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, 2022-01-03
Đức Phanxicô trao nhiệm vụ cho các linh mục trên khắp thế giới được tha những tội thường dành riêng cho Tòa Thánh. Họ được gọi là “nhà truyền giáo của lòng thương xót.” Một trong số các linh mục này là kinh sĩ Dominique Cordier, cha giải thích sứ mệnh của cha với trang Aleteia.
Thừa sai của Lòng Thương Xót. Chỉ có 1.000 linh mục trên thế giới làm công việc này, trong đó có 35 linh mục ở Pháp. Linh mục Dominique Cordier, kinh sĩ Nhà thờ Đức Bà Paris giải thích: “Chúng tôi có thể tha thứ cho những tội mà một linh mục thường không tha được. Trong sắc chỉ Đức Phanxicô ký ngày 11 tháng 4 năm 2015 chỉ định ‘các linh mục truyền giáo của Lòng Thương Xót’ đã được cử đến các giáo phận trên khắp thế giới với ủy nhiệm đặc biệt của giáo hoàng.”
Được kéo dài cho Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016, hàng năm sứ mệnh này tái ủy nhiệm cho các linh mục đã được chỉ định. “Quý vị được gọi để thể hiện một cách gương mẫu, các thái độ mà Đức Thánh Cha đề xuất cho tất cả các cha giải tội, luôn cam kết đón nhận tất cả mọi người. Với mỗi lá thư sứ mệnh bổ nhiệm là bản liệt kê các thái độ mong đợi từ mỗi người, để: làm chứng về lòng dịu dàng của tình phụ tử dù mức nghiêm trọng của tội có như thế nào, chú ý đến việc giúp suy nghĩ về tội ác đã phạm, rõ ràng khi trình bày các nguyên tắc luân lý, sẵn sàng tháp tùng các tín hữu trong hành trình đền tội (…), sáng suốt trong việc phân định từng trường hợp cụ thể, quảng đại ban sự tha thứ của Chúa với tấm lòng cao cả”.
Giải vạ tuyệt thông
Được giáo hoàng bổ nhiệm theo đề nghị của giám mục của mình, các linh mục giáo phận, các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót nhận quyền tha thứ những tội thường dành riêng cho Tông Tòa như xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa, bạo lực thể xác với giáo hoàng, tha thứ cho kẻ tòng phạm chống lại tội lỗi, vi phạm trực tiếp bí mật tòa giải tội, lấy hoặc tiết lộ bí mật tòa giải qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Họ cũng có quyền giải vạ tuyệt thông.
Cha Dominique Cordier giải thích: “Chính hồng y André Vingt-Trois đã đề cử tôi với Rôma năm 2015. Chúng tôi có 5 linh mục Thừa Sai Lòng Thương Xót ở Paris, và 35 linh mục ở Pháp, có nghĩa không phải giáo phận nào cũng có”. Cha Cordier 75 tuổi, 48 năm linh mục, kể từ khi Nhà thờ Đức Bà bị cháy, cha dọn về Saint-Louis d’Anti, cha cho biết cha ngồi tòa “tám đến chín giờ mỗi tuần”. Toàn những tội nặng? “Không, dĩ nhiên là không? Kể từ khi khi tôi được bổ nhiệm làm linh mục Truyền giáo Lòng Thương xót, tôi chưa bao giờ giải tội cho một trường hợp tội nặng này. Nhưng rất tốt để cho tín hữu và các giám mục  biết, chúng tôi có mặt ở đây và họ có thể đến gặp chúng tôi.” Một danh sách liệt kê tất cả các linh mục thừa sai của Lòng Thương Xót được gởi đến mọi giáo phận trên thế giới.
Các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót khắp nơi trên thế giới sẽ họp tại Rôma vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 4 năm 2022 để kỷ niệm Chúa Nhật Lòng Thương Xót với Đức Giáo Hoàng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch