Giáo dân và tu sĩ đảm trách các bài đọc trong buổi tiếp kiến chung

49

Giáo dân và tu sĩ đảm trách các bài đọc trong buổi tiếp kiến chung

cath.ch, I.Media, 2022-01-05

Ông Christopher Wells, làm việc tại Đài phát thanh Vatican là giáo dân đầu tiên đọc trong buổi tiếp kiến chung | © Ảnh chụp từ màn hình-KTO

Lần đầu tiên, một giáo dân và một nữ tu làm việc tại Vatican đọc các bài đọc và bài tóm tắt giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư, 5 tháng 1 của Đức Phanxicô. Cho đến bây giờ, các bài đọc bằng tám thứ tiếng chỉ dành riêng cho các nam giáo sĩ.

Đó là điểm mới của năm 2022. Trước buổi tiếp kiến tại Hội trường Phaolô VI, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Kể từ hôm nay, thứ tư 5 tháng 1, các nam nữ giáo dân và tu sĩ làm việc trong một số bộ của giáo triều sẽ đảm nhận các lời chào bằng các ngôn ngữ khác nhau.”

Vì thế, trong buổi giáo lý đầu năm của Đức Phanxicô, ông Christopher Wells, một giáo dân làm việc tại Đài phát thanh Vatican đọc phần tiếng Anh một trích đoạn Phúc Âm và tóm tắt bài giáo lý của Đức Phanxicô. Nữ tu Andrea Lorena Chacon, làm việc trong phân bộ tiếng Tây Ban Nha của Phủ Quốc vụ Khanh đảm nhận phần tiếng Tây Ban Nha.

Nữ tu Andrea Lorena Chacon, làm việc trong phân bộ tiếng Tây Ban Nha của Phủ Quốc vụ Khanh đảm nhận phần tiếng Tây Ban Nha.

Mỗi sáng thứ tư hàng tuần, Đức Phanxicô đọc bài giáo lý trước các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới về dự buổi tiếp kiến chung. Bản tóm tắt được đọc bằng tiếng Ý, sau đó được đọc bằng bảy thứ tiếng – Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan.

Sự thay đổi mang tính biểu tượng này biểu hiệu cho triều giáo hoàng được đánh dấu bởi mong muốn dành nhiều chỗ hơn cho giáo dân và phụ nữ của Đức Phanxicô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch