Tuyên bố của Tổng Giám mục Michel Aupetit

417

Tuyên bố của Tổng Giám mục Michel Aupetit

paris.catholique.fr, 2021-12-02

“Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng danh Chúa!”

Câu này của ông Gióp ở trong lòng tôi khi tôi nhận sự chấp nhận mà tôi giao cho Đức Thánh Cha chức vụ của tôi. Những sự kiện đau lòng tuần vừa qua, qua đó tôi đã nói lên, đã làm cho tôi phải đặt sứ mệnh của mình vào tay Giáo hoàng Phanxicô để giữ cho giáo phận khỏi bị chia rẽ, luôn tạo nghi ngờ và mất lòng tin.

Tôi đã nhận gánh nặng giáo phận Paris, cố gắng thể hiện với lòng nhiệt thành và tận tụy. Tôi xin tạ ơn Chúa, Đấng đã luôn ban cho tôi ơn có cái nhìn nhân hậu với đồng loại và tình yêu đối với con người, Đấng ban đầu đã dẫn dắt tôi theo nghề y. Quan tâm là một cái gì đã ăn sâu trong lòng tôi, và những khó khăn trong quan hệ giữa con người đã không ảnh hưởng đến điều này.

Tôi rất vui đã phục vụ giáo phận Paris với những nhóm tuyệt vời, các tu sĩ, giáo dân, các người thánh hiến, hết lòng phục vụ Chúa Kitô, Giáo hội và người anh em của mình. Có quá nhiều người để cám ơn để tôi có thể liệt kê tất cả.

Ngày tôi vào chủng viện, tôi hoàn toàn không biết việc này sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng tin cậy vào Chúa Kitô, Đấng ở trong tôi lúc đó, tiếp tục làm cho tôi hoàn toàn sẵn sàng, để đi theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài muốn.

Dĩ nhiên, tôi đã bị xáo trộn rất nhiều bởi các cuộc tấn công chống lại tôi. Hôm nay tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi có được bình tâm sâu đậm. Tôi cám ơn rất nhiều người đã tin tưởng ở tôi, đã bày tỏ tình yêu mến của họ trong tám ngày qua. Tôi cầu nguyện cho những ai, có lẽ, đã mong điều xấu cho tôi, như Chúa Giêsu-Kitô đã dạy chúng ta làm, Đấng giúp chúng ta vượt lên sức lực kém cỏi của mình. Tôi cầu xin sự tha thứ của những người tôi đã có thể làm tổn thương họ và xin đảm bảo với tất cả về tình bạn sâu sắc và lời cầu nguyện của tôi, luôn là của anh chị em.

Giáo phận Paris là giáo phận của năng động sâu sắc. Giáo phận đang trên đường theo một phương thức mới để sống tình huynh đệ khởi đi từ phép rửa tội chung của chúng ta, trong tính đồng nghị không phân biệt giữa các bậc sống khác nhau của cuộc sống. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì đã được khởi xướng với các cha tổng đại diện và các hội đồng khác nhau xung quanh tôi. Động lực này sẽ không giảm bớt và tôi xin tất cả cùng làm việc, trong sức thổi của Chúa Thánh Thần, Đấng hoàn thiện những gì Ngài đã bắt đầu.

Tôi vẫn hoàn toàn hiệp nhất với anh chị em và cùng đi với anh chị em đến sự hoàn thành của Cứu Rỗi.

Tôi chỉ có thể lặp lại thông điệp bài giảng đầu tiên của tôi: “Đừng nhìn vào tổng giám mục,  hãy nhìn vào Chúa Kitô!”.

Michel Aupetit

Liên hệ báo chí – Giáo phận Paris:

Ludovica Giobbe – 06 03 93 75 28 – lgiobbe@diionary-paris.net

Emma Rinaldi – 06 07 88 97 66 – erinaldi@diionary-paris.net

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris

Sau khi giám mục Aupetit từ chức, giám mục Pontier được bổ nhiệm giám quản tông tòa ở Paris

Giám mục Michel Aupetit: “Tôi xin giao chức vụ của tôi trong tay giáo hoàng để giữ gìn giáo phận”