Sau khi giám mục Aupetit từ chức, giám mục Pontier được bổ nhiệm giám quản tông tòa ở Paris

287

Sau khi giám mục Aupetit từ chức, giám mục Pontier được bổ nhiệm giám quản tông tòa ở Paris

Ngày thứ năm 2 tháng 12, Đức Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của giám mục Michel Aupetit, trước đó một tuần, giám mục Aupetit đã giao chức vụ của mình cho giáo hoàng. Đức Tổng Giám mục Georges Pontier, 78 tuổi, giám mục danh dự giáo phận Marseille và là cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa.

la-croix.com, Mélinée Le Priol,  2021-12-02

Đức Phanxicô chào giám mục giáo phận Marseille Georges Pontier, ngày 12 tháng 4 năm 2019. HO / AFP

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, tổng giám mục Georges Pontier tiếp quản quyền lãnh đạo lâm thời của một giáo phận đang suy yếu. Sau khi đảm nhiệm vị trí giám quản tông tòa trống ngôi của giáo phận Avignon, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 11 tháng 7, khi cựu giám mục có tranh cãi là giám mục Jean-Pierre Cattenoz từ chức, giám mục Pontier sẽ làm nhiệm vụ tương tự tại giáo phận Paris kể từ ngày thứ năm 2 tháng 12.

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris

Ngày thứ năm 2 tháng 12, Đức Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Tổng Giám mục giáo phận Paris, Michel Aupetit, 70 tuổi. Một tuần trước đó, giám mục bác sĩ chịu chức khi 44 tuổi này đã bàn giao trách nhiệm sau những cáo buộc trên báo chí về công việc quản trị và đời sống riêng của giám mục.

Bằng cách nhờ giám mục Georges Pontier quản lý giáo phận Paris trong khi chờ bổ nhiệm tổng giám mục tiếp theo, Đức Phanxicô chọn lựa kinh nghiệm và xoa dịu. Tổng Giám mục danh dự Marseille (2006-2013) và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (2013-2019) được biết đến với ý thức lắng nghe, đối thoại và đồng thuận.

Một vai trò trước hết là tạm thời

Giám mục Pontier 78 tuổi đã về hưu ở Toulouse vào tháng 6 năm 2019… trước khi ngài rời đi một năm rưỡi sau. Như lần đến Avignon vào đầu năm, nơi ngài được đánh giá cao, giám mục Georges Pontier nói, ngài chấp nhận “trong tinh thần phục vụ” giáo phận Paris trong thời gian không chắc chắn này. Ngài nói với báo La Croix: “Tôi đến giáo phận này với tấm lòng khiêm tốn và mong muốn phục vụ, Paris là giáo phận sinh động nhất nước Pháp”.

Ngài nhấn mạnh, vai trò của ngài là tạm thời và trách nhiệm của ngài ở Paris “sẽ không phải là trách nhiệm của một giám mục”. Ngài cho biết, ở giáo phận Avignon, ngài đã không dám đưa ra các quyết định mạnh mẽ, sợ có thể cản trở công việc của giám mục François Fonlupt, người kế nhiệm giám mục Cattenoz, đã được bổ nhiệm vào đầu mùa hè.

Nếu khi đến giáo phận Vauclise, giám mục Pontier có thể dựa trên kinh nghiệm lâu năm làm việc ở các thành phố như thành phố Marseille (có tám giáo phận, trong đó có giáo phận Avignon), nhưng ngài cho biết, ngài “biết ít” về giáo phận Paris. Ngài thừa nhận: “Tôi có rất nhiều điều để khám phá, mỗi giáo phận đều có lịch sử của mình: ở Paris, tôi sẽ là người phục vụ cho lịch sử này, lịch sử có trước tôi và vượt quá tôi.”

Danh tiếng của một người thực địa

Giám mục Pontier, cựu chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp được biết là người thận trọng, đã từ chối bình luận về quyết định của giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức của giám mục Aupetit – một quyết định có thể gây ngạc nhiên về sự nhanh nhẹn của nó.

Bài đọc thêm: Giám mục Michel Aupetit: “Tôi xin giao chức vụ của tôi trong tay giáo hoàng để giữ gìn giáo phận”

 Được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận  Digne khi 45 tuổi, giám mục Pontier đã tôi luyện ở Alpes-de-Haute-Provence, ở La Rochelle và sau đó là ở Marseille, nổi tiếng là người của thực địa, ngài thích gần gũi với giáo dân.

Sau hai nhiệm kỳ đứng đầu Hội đồng Giám mục Pháp, năm 2019 ngài nhường chức vụ lại cho giám mục Éric de Moulins-Beaufort kém ngài gần hai mươi tuổi, dấu hiệu cho thấy Hội đồng Giám mục muốn “lật qua một trang khác.”

Sự can thiệp của một giám mục có kinh nghiệm có thể xem như một mong muốn xoa dịu lòng giáo dân. Đây cũng là trường hợp như trường hợp ở giáo phận Lyon, khi giám mục Michel Dubost, Giám mục danh dự của Evry, được cử làm giám quản tông tòa từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, trong khi chờ kết thúc các thủ tục pháp lý của hồng y Barbarin.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris

Tuyên bố của Tổng Giám mục Michel Aupetit