Chương trình chuyến tông du của Đức Phanxicô đến đảo Sýp và Hy Lạp

55

Chương trình chuyến tông du của Đức Phanxicô đến đảo Sýp và Hy Lạp

Ngày thứ năm 2 tháng 12 năm 2021

 Rôma – Larnaca – Nicosia

11:00   Khởi hành từ phi trường quốc tế Roma/Fiumicino bay đi Larnaca

15:00   Đến Larnaca

15:00   Chào đón chính thức tại Sân bay quốc tế Larnaca

16:00   Gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế, giáo lý viên, các hiệp hội và phong trào Giáo hội của Sýp tại nhà thờ chính tòa Maronite Đức Mẹ Ban Ơn ở Nicosia. Đức Phanxicô đọc diễn văn

17:15   Nghi thức đón tiếp tại Dinh Tổng thống ở Nicosia

17:30   Thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa Sýp tại Phòng hội riêng của Dinh Tổng Thống ở Nicosia

18:00   Gặp chính quyền, xã hội dân sự  và ngoại giao đoàn tại “Hội trường Nghi lễ” của Dinh Tổng thống ở Nicosia. Đức Phanxicô đọc diễn văn

Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021

Nicosia

08:30   Thăm hữu nghị Đức Chrysostomos II, Tổng giám mục chính thống Sýp ở Nicosia

09:00   Gặp Thượng hội đồng tại nhà thờ chính tòa Chính thống giáo ở Nicosia. Đức Phanxicô đọc diễn văn

10:00     Thánh lễ tại “Sân vận động GSP” ở Nicosia. Bài giảng của Đức Phanxicô

16:00   Cầu nguyện đại kết với người di cư tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giá ở Nicosia. Đức Phanxicô đọc diễn văn

Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021

Nicosia – Larnaca – A-ten

9:10     Nghi thức tiễn biệt ở Sân bay quốc tế Larnaca

09:30   Khởi hành đi A-ten

11:10   Đến Sân bay quốc tế A-ten

11:10   Chào đón chính thức ở sân bay quốc tế A-ten.

12:00   Nghi thức tiếp đón tại Dinh Tổng thống ở A-ten

12:15   Thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp tại Phòng hội riêng của Dinh Tổng thống ở A-ten

12:30   Gặp Thủ tướng tại Dinh Tổng thống ở A-ten

12:45   Gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở A-ten. Đức Phanxicô đọc diễn văn

16:00   Thăm hữu nghị Đức Jeronymos II, Tổng giám mục At-en và toàn Hy Lạp tại Tòa Giám mục Chính thống Hy Lạp ở A-ten

16:30   Đức Phanxicô gặp Đức Jeronymos II và đoàn tùy tùng hai bên tại “Phòng Ngai Tòa” của Tòa Giám mục Chính thống Hy Lạp ở A-ten. Đức Phanxicô đọc diễn văn

17:15   Gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa thánh Dionigi ở A-ten. Đức Phanxicô đọc diễn văn

18:45   Gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại Tòa Sứ thần ở A-ten

Chúa nhật 5 tháng 12 năm 2021

Aten – Mytilene (Lesvos) – A-ten

9:15     Đi máy bay đến Mytilene

10:10   Đến Mytilene

10:45   Thăm người tị nạn ở “Trung tâm Tiếp nhận và Định danh” ở Mytilene. Đức Phanxicô đọc diễn văn

Kinh Truyền Tin

12:15   Đi máy bay đến A-ten

13:10   Đến Sân bay quốc tế A-ten

16:45   Thánh lễ tại “Thính phòng Megaron” của A-ten. Bài giảng của Đức Phanxicô

19:00   Thăm hữu nghị Đức Jeronymos II tại Tòa Sứ thần ở A-ten

Thứ hai 6 tháng 12 năm 2021

A-ten – Rôma

08:15   Thăm Chủ tịch Quốc hội tại Tòa Sứ thần ở A-ten

09:45   Gặp giới trẻ tại Trường thánh Dionigi của Các Nữ tu Orsoline ở Maroussi, A-ten. Đức Phanxicô đọc diễn văn

11:15   Nghi thức tiễn biệt tại Sân bay quốc tế A-ten

11:30   Bay về Rôma

12:35   Về Sân bay quốc tế Roma/Ciampino

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô có thể đưa người tị nạn tử Sýp về Rôma