Các tu sĩ Pháp thành lập một ủy ban độc lập về lạm dụng 

26

Các tu sĩ Pháp thành lập một ủy ban độc lập về lạm dụng

cath.ch, Maurice Page, 2021-11-19

Ngày thứ sáu 19 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp (Corref) công bố việc thành lập một Ủy ban độc lập Công nhận và Sửa chữa (CRR) chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Thông cáo báo chí của Corref giải thích, Ủy ban độc lập Công nhận và Sửa chữa sẽ có nhiệm vụ là “bên thứ ba của tư pháp”. Ủy ban sẽ đón nhận và lắng nghe bất cứ nạn nhân nào của một tu sĩ. Cùng với tu hội liên quan, Ủy ban sẽ đưa ra phán quyết về tính hợp lý công việc của mình. Công nhận các sự kiện, trách nhiệm và hậu quả đau thương trên cuộc đời ủa nạn nhân là hành động công lý và đền bù đầu tiên của Corref.

Theo yêu cầu của nạn nhân, một quy trình hòa giải cá nhân với hội dòng liên quan có thể được bắt đầu. Hòa giải đòi hỏi sự đồng ý của cả hai bên, đó là điều ủy ban cố gắng tạo ra, thông qua các thành viên hoặc hòa giải viên do ủy ban lựa chọn. Khía cạnh này của việc đền bù sẽ dẫn đến sau đó một thỏa thuận bằng văn bản giữa hội dòng và nạn nhân. Hội đồng Corref cho biết, các hội dòng đảm nhận việc chi tiêu tài chính.

Ngoài ra, ủy ban sẽ thành lập một trung tâm lưu trữ, tài nguyên và nghiên cứu để lưu lại lời chứng của nạn nhân, của người thân cận nạn nhân cũng như cách các tình huống này được hoặc không được xử lý, để phục vụ cho tương lai. Đánh giá và nghiên cứu này phải được thực hiện dưới hình thức công lý phục hồi và hỗ trợ công việc phòng ngừa của các hội dòng.

Cuối cùng, Ủy ban sẽ liên lạc với cơ quan quốc gia do các giám mục Pháp thành lập, để các quy luật và nguyên tắc giống nhau được áp dụng trong chừng mực có thể.

Thẩm phán danh dự Antoine Garapon được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban này và nhiệm kỳ của ông là bốn năm. Ông có hoàn toàn độc lập thành lập ủy ban, có các văn phòng độc lập và các phương tiện cần thiết cho công việc và được Corref tài trợ tài chánh.

Quỹ sửa chữa bổ trợ

Corref cũng quyết định thành lập một quỹ hỗ trợ phụ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục của các tu sĩ nam nữ Pháp. Có thể có những nạn nhân của các hội dòng đã không còn hoặc có sự thất bại tài chính được chứng minh. Sau đó, Ủy ban sẽ có thể chuyển sang quỹ này để tôn trọng khoản bồi thường tài chính có thể có. Quỹ chỉ do quỹ tương trợ các dòng tu, thành viên của Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp tài trợ.

Các công trường

Sau công việc của hội đồng toàn thể, dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Ciase, Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp sẽ tổ chức bốn nhóm đa ngành về: Lạm dụng liên quan đến các đặc sủng tâm linh; tiếp nhận, phân định và đồng hành với các ứng sinh đời sống tu trì; quản trị cũng như giám sát những kẻ lạm dụng.

Cuối cùng, Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp sẽ cộng tác với các ủy ban và nhóm làm việc của Hội đồng Giám mục Pháp.

Mối quan tâm với Châu Phi

Trong tầm mức có nhiều hội dòng ở Pháp có tầm cỡ quốc tế, Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp cũng muốn giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục, đặc biệt là ở châu Phi. Tại lục địa này, nạn nhân trước hết là các cô gái trẻ và những người trưởng thành dễ bị tổn thương, các góa phụ và phụ nữ nghèo. Chúng tôi thấy ở Châu Phi có cùng các yếu tố tương tự dự phần trong những tội ác này: buộc phải im lặng, thuyên chuyển linh mục đi giáo xứ khác, sợ tai tiếng. Hội đồng Corref cho biết: “Vì thế mối quan tâm và cam kết của chúng tôi không thể giới hạn trong biên giới của chúng tôi”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm:  Nữ tu Véronique Margron, người đi đến cùng trong việc lắng nghe
Nữ tu Véronique Margron tái đắc cử chủ tịch Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp