Công đồng Vatican II đã định hình tầm nhìn thần học của Đức Phanxicô như thế nào

94

Công đồng Vatican II đã định hình tầm nhìn thần học của Đức Phanxicô như thế nào

 

Trong lời tựa của một tác phẩm mới, Đức Pháp đã nhắc lại, Công đồng Vatican II đã định hình nền thần học của ngài như thế nào. (Ảnh CNS / Nhà xuất bản Vatican)

presence-info.ca, Cindy Wooden, CNS, 2021-09-30

Đức Phanxicô cho biết Công đồng Vatican II đã định hình tầm nhìn thần học và mục vụ đến mức có lẽ đã không rõ ràng như lẽ phải làm, để làm nổi bật các mối liên hệ này, đặc biệt là với các đóng góp của công đồng với giáo huấn xã hội công giáo.

Ngài viết trong lời tựa quyển sách: “Trong lịch sử của Châu Mỹ Latinh mà tôi thấm nhuần, trước hết là tu sĩ Dòng Tên trẻ, sau đó là khi tôi thi hành chức vụ của tôi, chúng tôi đã hít thở một bầu khí giáo hội hấp thụ với tấm lòng nhiệt thành và chấp nhận theo trực giác thần học, giáo hội và linh đạo của công đồng, hòa nhập và thực hiện chúng.”

Ngài nói thêm: “Công đồng đã trở thành chân trời của niềm tin, ngôn ngữ và thói quen của chúng tôi, có nghĩa đã nhanh chóng trở thành hệ sinh thái mục vụ và giáo hội của chúng tôi. Đơn giản Công đồng đã bước vào cách chúng tôi là tín hữu kitô và là thành viên của Giáo hội, trong suốt cuộc đời tôi, trực giác, nhận thức và linh đạo của tôi chỉ đơn giản được tạo ra từ những đề xuất giáo điều của Công đồng Vatican II.”

“Trong suốt cuộc đời tôi, trực giác, nhận thức và linh đạo của tôi chỉ đơn giản được tạo ra từ những đề xuất giáo điều của Công đồng Vatican II.”

Quyển sách “Tất cả là anh chị em, một dấu chỉ của thời đại: Giáo huấn xã hội của Giáo hoàng Phanxicô” (Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco) được Vatican News xuất bản ngày 28 tháng 9. Quyển sách tiếng Ý được nhà xuất bản Vatican phát hành ngày 30 tháng 9 do hồng y Michael Czerny và linh mục thần học gia Ý Christian Barone viết.

Linh mục thần học gia Ý Christian Barone và hồng y Michael Czerny

Bản tiếng Anh, “Siblings All, Sign of the Times: The Social Teaching of Pope Francis” sẽ được nhà xuất bản Orbis Books phát hành năm 2022.

Quyển sách trình bày một cách đọc thần học Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti về Tình huynh đệ và Tình bạn xã hội, nhưng cũng về giáo huấn xã hội của ngài nói chung, nhấn mạnh tính liên tục với giáo huấn xã hội của giáo hoàng và đặc biệt, tầm nhìn về Công đồng Vatican II của Giáo hội công giáo trong việc đối thoại với thế giới và phục vụ thế giới.

Đức Phanxicô tuyên bố, ngày nay, hơn 50 năm sau khi công đồng kết thúc, đã đến lúc “cần phải trình bày rõ ràng hơn các khái niệm chính của Công đồng Vatican II, nền tảng của các lập luận, chân trời thần học và mục vụ, các lập luận và phương pháp mà công đồng đã dùng”.

Công đồng khẳng định tầm nhìn về “một Giáo hội cởi mở, đối thoại với thế giới.” Và cuộc đối thoại này nêu bật nhu cầu của “một Giáo hội đặt mình phục vụ nhân loại, chăm sóc việc tạo dựng, công bố và thực hiện một tình huynh đệ phổ quát mới, trong đó các mối quan hệ giữa con người với nhau chữa khỏi tính ích kỷ và bạo lực, dựa trên tình yêu thương lẫn nhau, chấp nhận và đoàn kết”.

Cùng nguồn sức này, Đức Phanxicô cảnh báo thông điệp kitô giáo không bao giờ được thu gọn vào một chương trình xã hội, cũng như không được tách rời khỏi cuộc sống thực tại đến mức chỉ tập trung vào thế giới thiêng liêng và thế giới bên kia.

Ngài viết: “Trọng tâm của Tin Mừng là loan báo Nước Chúa, là Chúa Giêsu – Emmanuel và Thiên Chúa ở với chúng ta.” “Nơi Ngài, Thiên Chúa thể hiện cách dứt khoát kế hoạch tình yêu của Ngài đối với nhân loại, thiết lập quyền thống trị của Ngài trên các tạo vật và đưa vào lịch sử nhân loại mầm sống thần thánh, để biến đổi nhân loại từ bên trong.”

Ngài viết: “Nước Chúa là một thực tại sống động và năng động mời gọi chúng ta hoán cải và đòi hỏi đức tin vượt ra khỏi tính cách tĩnh tại của một lòng mộ đạo cá nhân hoặc giảm xuống thành chủ nghĩa hợp pháp, để khỏi phải đi tìm một cuộc tìm kiếm khó khăn và liên tục với Chúa và Lời của Ngài, kêu gọi chúng ta mỗi ngày cộng tác vào công việc của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống và xã hội.”

Đức Phanxicô nói: “Dù khi nước Chúa chỉ hoàn toàn ngự trị vào cuối thời gian, Chúa Giêsu đã bắt đầu xây dựng và tiếp tục làm, Ngài xin mỗi tín hữu kitô tham dự vào nỗ lực này. “Mỗi người chúng ta có thể đóng góp vào công việc của Nước Chúa trên thế giới bằng cách mở ra các không gian cứu rỗi và giải phóng, bằng cách gieo hy vọng, bằng cách thách thức lô-gic chết người của tính ích kỷ, bằng tình huynh đệ phúc âm, bằng cách cam kết trong tinh thần dịu dàng và đoàn kết với người anh em của chúng ta, đặc biệt với những người nghèo nhất.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch