Chương trình chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Budapest và Slovakia

52

Chương trình chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Budapest và Slovakia

Chúa nhật, 12 tháng 9-2021

Rôma – Budapest – Bratislava

06:00   Bay từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino đến Budapest

07:45   Đến sân bay quốc tế Budapest

07:45   Chào đón chính thức tại sân bay quốc tế Budapest

08:45   Giữa Tổng thống và Thủ tướng tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Budapest

09:15   Giữa các giám mục tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Budapest. Đức Phanxicô đọc diễn văn

10:00   Gặp các đạo diễn Hội đồng Đại kết các Giáo hội và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật  Budapest. Đức Phanxicô đọc diễn văn.

11:30   Thánh lễ tại Quảng trường Anh hùng ở Budapest. Bài giảng của Đức Phanxicô

Kinh Truyền Tin

14:30   Nghi thức chào từ giã tại sân bay quốc tế Budapest

14:40   Đi máy bay đến Bratislava

15:30   Đến sân bay quốc tế Bratislava

15:30   Chào đón chính thức tại sân bay quốc tế Bratislava

16:30   Gặp gỡ Đại kết Tòa Sứ thần ở Bratislava. Đức Phanxicô đọc diễn văn

17:30   Gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại Tòa Sứ thần ở Bratislava

Thứ hai, 13 tháng 9-2021

Bratislava

09:15   Nghi thức đón tiếp tại Dinh Tổng thống ở Bratislava

09:30   Thăm hữu nghị Tổng thống tại “Sảnh Vàng” của Dinh Tổng thống ở Bratislava

10:00   Gặp Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn tại vườn của Dinh Tổng thống ở Bratislava. Đức Phanxicô đọc diễn văn

10:45   Gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Martinô ở Bratislava. Đức Phanxicô đọc diễn văn

16:00   Thăm riêng “Trung tâm Bêlem” ở Bratislava

16:45   Giữa Cộng đoàn Do Thái tại Quảng trường Rybné námestie ở Bratislav. Đức Phanxicô đọc diễn văn

18:00   Giữa Chủ tịch Quốc hội tại Tòa Sứ thần ở Bratislava

18:15   Giữa Thủ tướng tại Tòa Sứ thần ở Bratislava

Thứ ba, 14 tháng 9-2021

Bratislava – Kosice – Presov – Kosice –  Bratislava

08:10   Đi máy bay đến Kosice

09:00   Đến sân bay Kosice

10:30   Cử hành phụng vụ Thánh Thể của Thánh Gioan Kim Khẩu tại Quảng trường thể thao Mestská ở Presov. Bài giảng của Đức Phanxicô

16:00   Gặp gỡ Cộng đoàn ROM tại Khu vực Luník IX ở Kosice  Diễn văn chào mừng của Đức Phanxicô

17:00   Gặp gỡ giới trẻ tại Sân vận động Lokomotiva ở Kosice. Đức Phanxicô đọc diễn văn

18:30   Đi máy bay về Bratislava

19:30   Đến sân bay quốc tế Bratislava

Thứ tư, 15 tháng 9 – 2021

Bratislava – Sastin – Bratislava – Rôma

10:00   Thánh lễ tại Đền thánh Quốc gia Sastin.      Bài giảng của Đức Phanxicô

13:30   Nghi thức từ giã tại sân bay quốc tế Bratislava

13:45   Về Roma

15:30   Đến sân bay quốc tế Roma/Ciampino         

Bài đọc thêm: