“Phụ nữ Afghanistan tồn tại”

54

“Phụ nữ Afghanistan tồn tại”

fr.zenit.org, Marina Droujinina. 2021-08-26

“Nền kinh tế Phanxicô” (L’Economie de François, EOF) tổ chức cuộc tuần hành thế giới ngày thứ bảy 28 tháng 8

Hỗ trợ phụ nữ Afghanistan © Facebook Kinh tế Phanxicô

Phong trào các doanh nhân trẻ Kinh tế Phanxicô tổ chức tuần cho biết, cuộc tuần hành toàn cầu có tên “Phụ nữ Afghanistan tồn tại” sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 28 tháng 8 năm 2021.

Ngày thứ bảy 28 tháng 8 và mỗi thứ bảy tiếp theo, tổ chức Kinh tế Phanxicô mời mọi người “xuống đường trong các thành phố của mình, bao lâu có thể” để ủng hộ cho “tiếng nói” của phụ nữ và các em bé gái Afghanistan, những người “bị nô lệ trở lại, bị tước đoạt quyền và tự do của họ”.

Bản thông báo lên tiếng: “Một cách can đảm, trên đường phố Kabul, các phụ nữ kêu lên: Phụ nữ Afghanistan tồn tại và yêu cầu: hãy ủng hộ tiếng nói của chúng tôi; không làm cho chúng tôi biến mất; thế giới, các bạn có nghe tiếng chúng tôi kêu?”

Tổ chức Kinh tế Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta không thể xem tất cả những điều này là không tồn tại! Các vấn đề này vẫn còn đó, chúng rất gần, lại còn thấy rất rõ, trước khi bị tấm màn xanh che đậy chúng”.

Do đó, lời kêu gọi hãy xuống đường và có “trong tay, trên cửa sổ các ngôi nhà chúng ta một tấm vải xanh, giống như tấm vải muốn che giấu chúng”.

Nhóm Kinh tế Phanxicô mời: “Ngay từ bây giờ, mỗi ngày chúng ta mang một mảnh vải xanh để nói với phụ nữ Afghanistan: chúng tôi ở bên cạnh bạn, chúng tôi thấy bạn, chúng tôi nghe bạn. Cùng nhau, chúng ta làm cho các hành động này được thấy rõ, chúng ta nói cho những người muốn bịt miệng họ.”

Mỗi người tham dự được mời gắn thẻ ảnh và video các thẻ bắt đầu bằng #, #AfghanWomenExist, #TogetherWeStand, #AfghanistanIsCalling.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch