Hồng y Marx không loại trừ việc xin từ chức thêm “một lần nữa”

153

Hồng y Marx không loại trừ việc xin từ chức thêm “một lần nữa”

cath.ch, I. Media, 2021-07-28

Trong một bức thư được hãng tin CNA công bố ngày 27 tháng 7 – 2021, hồng y Reinhard Marx nói ngài không loại trừ ý định “đệ trình” lên Đức Phanxicô đơn từ chức của mình thêm một lần nữa. Bức thư được đọc trong các giáo xứ giáo phận của ngài trong những ngày gần đây.

Ngày 4 tháng 6 vừa qua, hồng y Reinhard Marx đã đệ đơn từ chức lên Giáo hoàng Phanxicô, hồng y nhận trách nhiệm về sự “thất bại” của Giáo hội công giáo Đức trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng. Vài ngày sau, trong một thư được công bố, giáo hoàng đã công khai từ chối. Một quyết định mà hồng y Marx nói ngài chấp nhận vì “vâng lời.”

Qua việc công bố bức thư mới lần này, hồng y Marx trở lại vụ này. Ngài viết trong thư gởi giáo dân: “Tôi không nghĩ sứ mệnh giám mục của tôi như một văn phòng thuộc về tôi và tôi phải bảo vệ, nhưng như một sứ mệnh phục vụ giáo dân trong tổng giáo phận của tôi và (..) cho sự hiệp nhất của Giáo hội.”

Bức thư viết tiếp: “Nếu tôi không còn có thể thực hiện chức vụ này nữa, thì sẽ đến lúc – sau khi tham khảo ý kiến với các cơ quan giáo phận, với Ủy ban Đánh giá Lạm dụng và Hội đồng Cố vấn của những người liên hệ – để quyết định vì lợi ích của Giáo hội (… ) tôi đệ đơn từ chức thêm một lần nữa khỏi chức vụ này.”

Rất khó để giải thích, lời tuyên bố mới này của ngài có thể là một cách để chứng minh thiện chí của ngài và để làm im tiếng nói của những người cho rằng việc ngài từ chức là “màn dàn dựng” của Vatican. Một nhà giáo luật nói với hãng tin I. Media, về mặt giáo luật, lặp lại đơn từ chức sau khi bị từ chối là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Năm điều cần biết để hiểu việc từ chức (và bị giáo hoàng từ chối) của hồng y Marx

Thư của Đức Phanxicô gởi hồng y Marx