34 tân linh mục cho giáo phận Vinh

573

34 tân linh mục cho giáo phận Vinh

Giáo Phận Vinh có 34 tân linh mục, thánh lễ truyền chức ngày 25 tháng 7 năm 2021

cath.ch, Maurice Page, 2021-07-27

Trong khi ơn gọi linh mục khan hiếm ở phương Tây, thì ơn gọi lại đang nở rộ ở các châu lục khác. 34 chủng sinh ở giáo phận Vinh đã được chịu chức ngày 25 tháng 7 năm 2021. Phân nửa các tân linh mục sẽ được gởi đi truyền giáo ở các giáo phận khác.

Trang tin truyền giáo Fides Vatican cho biết, thánh lễ phong chức đã được cử hành với một nhóm nhỏ giáo dân theo cách đơn giản nhất và tuân theo các biện pháp vệ sinh chống Covid. Đức Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long vui mừng cho biết: “Đây là một ngày vui, một ngày hồng phúc của giáo phận Vinh”. Chính xác là trong hoàn cảnh bi đát này, các tân linh mục sẽ như “người Samaritanô nhân hậu”, chăm sóc và thương xót những tâm hồn bị tổn thương, họ cũng sẽ là những nhà truyền giáo ở những nơi xa xôi mà Chúa sẽ gởi họ đến phục vụ.

Vinh là giáo phận có nhiều ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Đức Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long cho biết: “Trong bối cảnh thiếu linh mục, và trong khi người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch và các nguyên nhân khác, sau khi phân định trong cầu nguyện, tôi đã quyết định chia sẻ một nửa số tân linh mục này với các giáo phận biệt lập, ở các giáo phận thiếu linh mục. Đặc biệt, họ sẽ là fidei donum, ơn của đức tin tại giáo phận Hưng Hóa, miền Bắc Việt Nam”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Video thánh lễ phong chức linh mục tại giáo phận Vinh ngày 25 tháng 7-2021