Không tuân thủ các biện pháp y tế: Giáo phận Paris mở tiến trình giáo luật

133

Không tuân thủ các biện pháp y tế: Giáo phận Paris mở tiến trình giáo luật

fr.aleteia.org, Agnes Pinard Legry, 2021-04-07

Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris tuyên bố đã mở tiến trình giáo luật để chống lại linh mục quản xứ họ đạo Saint-Eugène-Sainte-Cécile (Quận 9) vì đã không thực thi các biện pháp y tế trong buổi lễ ngày thứ bảy 3 tháng 4.

Sau khi viện công tố mở cuộc điều tra vào ngày thứ ba về tội “gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác”, đến lượt Tổng Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris mở một thủ tục theo giáo luật để chống lại linh mục quản xứ Saint-Eugène- Sainte-Cécile, thuộc quận 9. Theo các thông tin thu thập của giáo phận Paris, “trong nhà thờ của mình, linh mục đã không áp dụng các biện pháp y tế quy định để chống đại dịch Covid-19 trong một buổi lễ tổ chức vào ngày thứ bảy 3 tháng 4.”

Các biện pháp như mang khẩu trang bắt buộc, giãn cách, rước lễ trên tay, v.v.), đã được hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên được nhắc nhở cho tất cả các giáo xứ. Trong khi chờ đợi kết thúc thủ tục giáo luật, “linh mục được yêu cầu thực thi nghiêm túc việc tôn trọng các biện pháp vệ sinh trong nhà thờ và đăng thông báo của tòa Tổng Giám mục Paris lưu ý giáo dân, nhắc nhở họ một lần nữa về các quy tắc áp dụng cho tất cả”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch