Các tù nhân tặng nến Phục sinh cho Đức Phanxicô

67

 Các tù nhân tặng nến Phục sinh cho Đức Phanxicô

Nến Phục sinh được các tù nhân tặng cho Đức Phanxicô  © Ispettorato Cappellani

fr.zenit.org, Anne Kurian-MontaboneP, 2021-03-26

Đức Phanxicô nhận nến Phục sinh do các tù nhận nhà tù Paliano làm. Nến sẽ được đặt trong Nhà nguyện Thánh Marta, Vatican.

Linh mục Raffaele Grimaldi, tuyên úy nhà tù và bà Anna Angeletti, giám đốc nhà tù đã tặng Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 24 tháng 3 – 2021.

Được sự hướng dẫn của một giáo sư nghệ thuật, ngọn nến tặng Đức Phanxicô là một trong các nến được thực hiện trong chương trình Ánh sáng Tự do (La Luce della Libertà). Những ngọn nến khác sẽ được gởi đến các nhà tù khác như “ngọn lửa của lòng thương xót.”

Trong thư cám ơn gởi Đức Phanxicô thay mặt cho 250 tuyên úy nhà tù của nước Ý, linh mục Grimaldi giải thích, sáng kiến này nhằm mục đích “giúp thế giới của những tù nhân không cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề, bị đánh dấu và lên án bởi một xã hội mà đôi khi lên án không thương tiếc”. Linh mục tuyên bố: “Ước gì ngọn nến mà cha thắp trong nhà nguyện là lời cầu nguyện thường xuyên của cha với những người lầm lỗi và những người đi tìm Chúa Phục sinh trong ánh sáng của tự do.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch