Vatican: không sa thải những người từ chối tiêm chủng

35
Vatican: không sa thải những người từ chối tiêm chủng
cath.ch, I. Media, 2021-02-19
Ngày 18 tháng 2 năm 2021, Chính quyền Thành phố Vatican ra thông báo giải thích  việc tiêm chủng gần như bắt buộc ở Vatican: “Để có thể có một phản ứng uyển chuyển và tương xứng nhằm cân bằng việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền tự do lựa chọn cá nhân mà không đưa ra bất kỳ áp bức nào với nhân viên”, đó là tinh thần chúng ta cần hiểu trong việc chích ngừa ở Vatican.
Việc tiết lộ một sắc lệnh về các biện pháp vệ sinh tại Vatican ngày 8 tháng 2 đã gây hoang mang. Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc gia Thành phố Vatican ký, văn bản cho thấy người nào làm việc tại Vatican nhưng không muốn chích ngừa vắc-xin có thể bị sa thải. Trên thực tế, nghị định đề cập đến một điều khoản năm 2008 được sửa đổi vào năm 2011 quy định, việc từ chối làm các kiểm tra phòng ngừa hoặc định kỳ cũng như khám sức khỏe bắt buộc có thể đưa đến  việc chấm dứt hợp đồng làm việc.
Trong ghi chú được công bố vài giờ sau tiết lộ này cho biết, việc tham chiếu các quy định năm 2011 phải được xem là một công cụ không có tính trừng phạt hay đàn áp. Nó “nhằm mục đích cho phép một phản ứng uyển chuyển và tương xứng để cân bằng giữa việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền tự do lựa chọn cá nhân mà không đưa ra bất kỳ áp bức nào với nhân viên .”
Tìm các giải pháp thay thế để thực hiện công việc
Về vấn đề vắc-xin, bản lưu ý luôn nói đến tinh thần tự nguyện tuân thủ chương trình tiêm chủng. Nhưng nhấn mạnh, người từ chối tiêm chủng vì lý do sức khỏe thì nên hiểu quyết định của họ có thể tạo hiểm nguy cho chính họ, cho người khác và cho nơi làm việc. Vì vậy, để bảo vệ cộng đồng, Vatican xem việc áp dụng các biện pháp cho những người cự lại này là hợp pháp.
Ngoài việc giảm thiểu rủi ro, các biện pháp nhằm tạo các giải pháp thay thế cho việc thực hiện công việc của đương sự. Nếu không chính thức bị cho là vô hiệu, khả năng Vatican sa thải người không muốn chích ngừa dường như đã bị loại trừ.
Nói rộng hơn, văn bản giải thích này nhắc lại những lý do đã làm cho ủy ban y tế của chính phủ ban hành sắc lệnh ngày 8 tháng 2. Đó là để có “một phản ứng quy định khẩn cấp đối với nhu cầu chính là bảo vệ và đảm bảo sức khỏe và an mạnh cho cộng đồng làm việc, công dân và cư dân của Thành phố Vatican.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch