8 con số trong 8 năm triều giáo hoàng Đức Phanxicô

414

8 con số trong 8 năm triều giáo hoàng Đức Phanxicô

Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô kỷ niệm tám năm làm giáo hoàng, bắt đầu từ năm 2013. Nhân dịp kỷ niệm này, I.Med nêu lên tám con số quan trọng.

cath.ch, I. Media, 2021-03-12

Tuổi: 84

Đức Phanxicô kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của mình ngày 17 tháng 12 năm 2020.  Một độ tuổi lớn hơn đáng kể so với tuổi mà Đức Gioan-Phaolô II có trong năm thứ tám triều giáo hoàng của ngài. Năm 1986, Đức Gioan-Phaolô II mới 66 tuổi, và triều giáo hoàng của ngài còn kéo dài thêm19 năm. Còn Đức Bênêđictô XVI thì đã 85 tuổi và từ chức sau 7 năm làm giáo hoàng.

Số lượng hồng y được phong: 95

Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã triệu tập bảy công nghị, mỗi năm một lần trừ năm 2013. Tổng cộng, ngài phong 95 hồng y – gần 13 hồng y mỗi năm – trong đó 73 vị hiện là cử tri. Con số này đại diện cho 60% cử tri trong trường hợp có mật nghị. Còn Đức Bênêđictô XVI đã phong 90 hồng y trong bảy năm (khoảng 13 vị mỗi năm). Đức Gioan-Phaolô II phong 233 trong 27 năm (khoảng 8 mỗi năm).

Các chuyến đi nước ngoài: 33

Sau chuyến đi Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3-2021, Đức Phanxicô đã có 33 chuyến tông du ngoài nước Ý. Một con số đáng kể, ngay cả năm 2020 là năm đầu tiên không ra nước ngoài kể từ năm 1966 (dưới thời Đức Phaolô VI). Con số này nhiều hơn Đức Bênêđictô XVI (25 chuyến) nhưng ít hơn nhiều so với Đức Gioan-Phaolô II (104 chuyến). Nhưng Đức Phanxicô có tỷ lệ các chuyến đi mỗi năm cao nhất, dù năm 2020 ngài không đi (4,1 chuyến / năm), nhiều hơn Đức Gioan-Phaolô II (3,8) và Đức Bênêđictô XVI (3,5).

Thông điệp: 3

Với Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti, Đức Phanxicô đã ký thông điệp thứ ba kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của ngài. Một con số tương đương với con số của Đức Bênêđictô XVI (3). Đức Gioan-Phaolô II có 14 thông điệp. Với cả ba giáo hoàng, số lượng thông điệp trung bình mỗi năm tương đối gần nhau: Đức Gioan-Phaolô II công bố một thông điệp mỗi hai năm, Đức Bênêđictô XVI hai năm bốn tháng một lần, và Đức Phanxicô hai năm tám tháng một lần.

Đức Phanxicô cũng là tác giả của 5 tông huấn.

Tự sắc: 39

Triều Đức Phanxicô được đánh dấu bằng một số cải cách mạnh mẽ, đặc biệt được thể hiện qua các văn bản lập pháp được công bố từ năm 2013. Có tất cả 39 tự sắc, nhiều hơn Đức Bênêđictô XVI (13) và nhiều hơn Đức Gioan-Phaolô II (32). Ngài cũng công bố nhiều “hiến chế tông đồ lớn” (ngược với các hiến chế “nhỏ” thường liên quan đến các vấn đề địa phương). Đức Phanxicô đã xuất bản ba, và sắp bốn trong khuôn khổ cải tổ Giáo triều. Đức Bênêđictô XVI chỉ công bố một và Đức Gioan-Phaolô II công bố 10. Những con số cho thấy có sự gia tăng thực sự các hành vi lập pháp kể từ năm 2013.

Con số người công giáo trên thế giới: +75 triệu

Số liệu thống kê vẫn chưa đầy đủ trong toàn bộ tám năm đầu tiên triều giáo hoàng Đức Phanxicô, nhưng tháng 3 năm 2020, Tòa thánh đã công bố số liệu thống kê cho biết dân số người công giáo đã tăng 75 triệu người từ năm 2013 đến năm 2018. Tỷ lệ tăng gần tương đương với dân số thế giới. Năm 2018, số người công giáo trên toàn cầu là 1,329 tỷ người.

Các vị thánh mới: 899

Con số các vị thánh mới dưới triều Đức Phanxicô có vẻ không cân xứng, nhưng có một khác biệt: trong số 899 vị thánh mới, chúng ta phải tính đến 813 vị tử đạo (được phong năm 2013) là các thánh của thành phố Otranto bị người Ottoman giết năm 1480, cũng như 29 người bạn đồng hành của André de Sovéral, tử vì đạo ở Brazil năm 1645 và được phong thánh năm 2017. Chỉ có 57 lần phong thánh “kinh điển”. Để so sánh, Đức Bênêđictô XVI đã phong thánh cho 45 vị thánh trong bảy năm, và Đức Gioan-Phaolô II 217 (sau khi loại các nhóm: 103 vị tử đạo Hàn Quốc, 17 vị tử đạo Phi Luật Tân, 25 vị tử đạo Mexico và 120 vị tử đạo Trung Quốc) trong hai mươi bảy năm. Không tính các nhóm, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Phanxicô đã phong thánh cho khoảng bảy vị thánh mỗi năm, chỉ nhiều hơn một chút so với Đức Bênêđictô XVI (6,5).

Thượng hội đồng: 3

Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô thường xuyên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính đồng nghị, ngài dự trù sẽ tổ chức một Thượng hội đồng về tính đồng nghị vào năm 2022. Kể từ năm 2013, ngài đã triệu tập ba thượng hội đồng: một về giới trẻ, một về gia đình và một về Amazon. Nếu các Thượng hội đồng này có một tác động truyền thông nào đó, thì con số của chúng ít hơn 5 Thượng hội đồng do Đức Bênêđíctô XVI triệu tập và 14 Thượng hội đồng do Đức Gioan Phaolô II triệu tập.

Khi so sánh các số liệu này, chúng ta thấy Đức Phanxicô, người nhiệt thành bảo vệ tính đồng nghị, trung bình cứ hai mươi tám tháng lại triệu tập một thượng hội đồng. Đức Gioan-Phaolô II triệu tập mỗi hai mươi bốn tháng và Đức Bênêđictô XVI mỗi mười sáu tháng một lần.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Thư cám ơn Đức Phanxicô nhân dịp 8 năm triều giáo hoàng của ngài

Từ bây giờ triều giáo hoàng Đức Phanxicô dài hơn triều của Đức Bênêđictô XVI

Nhà báo Nelson Castro trong cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô: “Chúng ta không biết Đức Bergoglio này”