Sơ Becquart: “Dấu hiệu của Giáo hội tin tưởng ở phụ nữ”

82

Sơ Becquart: “Dấu hiệu của Giáo hội tin tưởng ở phụ nữ”

vaticannews.va/fr, Marine Henriot, 2021-02-06

Đức Phanxicô và nữ tu Nathalie Becquart trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018

Nữ tu Nathalie Becquart, dòng Xaviê người Pháp, nguyên là nữ tu đứng đầu mục vụ giới trẻ và ơn gọi trong Hội đồng Giám mục Pháp trả lời phỏng vấn khi nữ tu được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm phụ tá hồng y Greck, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Bài phỏng vấn nữ tu Nathalie Becquart do nhà báo Marine Henriot, Vatican thực hiện

Ngày thứ bảy 6 tháng 2, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm hai phó tổng thư ký mới của Thượng Hội Đồng, nữ tu Nathalie Becquart người Pháp và Linh mục Luis Marín, người Tây Ban Nha.

Nữ tu Becquart trước đây phụ trách mục vụ giới trẻ và ơn gọi trong Hội đồng Giám mục Pháp, sơ được bổ nhiệm làm cố vấn cho Thượng Hội đồng Giám mục năm 2019. Chúng tôi đã liên lạc với sơ qua điện thoại, sơ cho chúng tôi biết phản ứng đầu tiên của sơ:

Nữ tu Nathalie Becquart: Tôi không bao giờ tưởng tượng được điều này, tôi cảm nghiệm Chúa Thánh Thần luôn đầy bất ngờ. Tôi khá ấn tượng và đồng thời tôi thấy đây là lời kêu gọi từ Giáo hội, từ Đức Phanxicô, kết hiệp lời kêu gọi trong lòng mà tôi đã nghe qua nhiều năm phục vụ thượng hội đồng. Tôi vừa kết thúc một năm rưỡi nghiên cứu về tính đồng nghị ở trường Cao đẳng Boston, công việc này phù hợp với tôi trong nghiên cứu này. Ngoài ra tôi còn có kinh nghiệm của Thượng hội đồng giám mục về người trẻ, đó là thời điểm rất mạnh với tôi, kinh nghiệm của tôi ở Hội đồng Giám mục Pháp trong việc chăm sóc mục vụ cho người trẻ. Vì vậy, với tất cả những điều đến với tôi trong giai đoạn mới này, tôi xem đây như một cuộc phiêu lưu mới.

Làm thế nào để sơ có được lòng tin tưởng này của Đức Thánh Cha?

Tôi rất xúc động trước lòng tin tưởng này của ngài, ngài làm cho tôi có cảm nhận như chạm  một cái gì đó từ ơn của Chúa, Đấng là tiếng gọi trong tiếng gọi; tôi cũng xúc động được tham gia vào nhóm của hồng y Mario Grech. Tôi đã có phần nào liên kết với nhóm, vì trong hai năm, tôi đã là tham vấn ở Ban Tổng Thư ký của Thượng hội đồng.

Tôi nhận nhiệm vụ này nhưng tôi cũng nhận như dấu chỉ cho sự tin tưởng phụ nữ trong Giáo hội, cho các nữ tu, và nói rộng hơn là cho giáo dân, để đáp lại những gì mà trong các Thượng hội đồng vừa qua và trên đó Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh rất nhiều: thách thức kết hiệp phụ nữ tham gia vào việc ra quyết định và phân định trong Giáo hội.

Sơ là phụ nữ đầu tiên ở vị trí này, điều này có ý nghĩa gì với sơ?

Tôi nhận chức vụ này như một đòi hỏi thiêng liêng thêm. Càng có nhiều trách nhiệm thì càng phải phục vụ nhiều hơn. Điều tốt và giúp ích cho tôi là thấy phụ nữ ở chức vụ này, vì trong những năm làm việc tại Hội đồng Giám mục, tôi có dịp tiếp xúc với các ban bộ trong các lĩnh vực truyền giáo của dịch vụ Giới trẻ và Ơn gọi, cụ thể là Bộ Đời sống Thánh hiến (…), phân bộ Giới trẻ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống có hai nữ giáo dân làm phó thư ký. Khi nhìn hình ảnh của những người phụ nữ trong chức vụ này, tôi cảm thấy mình được nâng đỡ.

Cụ thể, sứ mệnh của sơ sẽ là gì và sơ hy vọng sẽ đóng góp được gì?

Nhiệm vụ của thư ký dưới quyền, như được định nghĩa trong Tông Hiến Tình Hiệp thông Giám mục Episcopalis Communio, được ban hành năm 2018, là phụ tá tổng thư ký qua việc cùng đồng hành với ngài trong mọi sứ mệnh của ngài. Điều hạnh phúc là chúng tôi có hai người được bổ nhiệm và chúng tôi được làm việc với hồng y Mario Grech. Tôi thực sự thích làm việc trong một nhóm đa dạng, tôi luôn làm như vậy trong các kinh nghiệm khác nhau của tôi, và thách thức theo tôi: làm việc cùng nhau trong Giáo hội, nam nữ, linh mục, giám mục, giáo dân, tu sĩ nam nữ, trong sự đa dạng của ơn gọi.

Việc bổ nhiệm này trùng với kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Dòng Xaviê của sơ…

Tôi nhận sự bổ nhiệm này với tư cách là một nữ tu Xavieê, cùng cộng đồng của tôi vừa bước sang tuổi 100 và đã mừng lễ ngày 4 tháng 2.  Và tôi tin lời kêu gọi trong tinh thần đồng nghị này rất phù hợp với đặc sủng của Dòng Xaviê, đó là tạo mối liên kết giữa Giáo hội và những người ở xa, để hoạt động cho sự hòa giải và hiệp nhất. Vì vậy, với ơn gọi Xaviê, tôi mong được phục vụ tốt nhất sứ mệnh mới này cho tính đồng nghị trong Giáo hội.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Sơ Nathalie Becquart, phụ nữ đầu tiên có thể bỏ phiếu tại Thượng hội đồng Giám mục