Từ bây giờ triều giáo hoàng Đức Phanxicô dài hơn triều của Đức Bênêđictô XVI

338

Từ bây giờ triều giáo hoàng Đức Phanxicô dài hơn triều của Đức Bênêđictô XVI

cath.ch, I. Media, 2021-01-22

Lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 1 năm 2021, triều giáo hoàng của Đức Phanxicô sẽ dài hơn thời gian Đức Bênêđictô XVI trị vì sau 2.872 ngày vào ngày 28 tháng 2 năm 2013. Theo triều của các giáo hoàng từ một trăm năm nay thì triều của hai ngài tương đối ngắn, ít nhất cho đến bây giờ với Đức Phanxicô.

Triều của hai ngài ngắn hơn ba lần so với triều của Đức Gioan-Phaolô II (1978-2005), dài 9,665 ngày. Trong lịch sử, triều của Đức Gioan-Phaolô II dài thứ ba sau triều của Đức Piô IX (dài 31 năm) và của Thánh Phêrô, theo truyền thống là từ 34 đến 37 năm.

Từ một trăm năm nay, trung bình một triều giáo hoàng dài 11 năm mười tháng. Vì thế triều của Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô đều ở dưới mức trung bình. Các ngài đã giữ ngôi Thánh Phêrô ít hơn một nửa so với Đức Piô XII (1939-1958) và Piô XI (1922-1939). Giáo hoàng Piô XII của Thế chiến Thứ hai mặc phẩm phục màu trắng 7.161 ngày, so với Đức Piô XI là 6.213.

Triều của Đức Phaolô VI (1963-1978) dài hơn triều của hai vị giáo hoàng còn sống; giáo hoàng kết thúc Công đồng Vatican II ở ngôi Thánh Phêrô 5.526 ngày. Trong số bốn giáo hoàng – Đức Gioan-Phaolô II, Đức Phaolô VI, Đức Piô XII và Đức Piô XI, chúng ta có thể nói các ngài có một “triều giáo hoàng dài”, nghĩa là dài ít nhất mười năm.

Ba triều đại giáo hoàng ngắn ngủi cũng đánh dấu thế kỷ XX: đó là triều của Đức Bênêđictô XV trong Thế chiến Thứ nhất (1914-1922), dài 2.698 ngày, ít hơn một vài tháng so với các giáo hoàng hiện nay. Còn Đức Gioan XXIII, giáo hoàng nhân từ (1958-1963) dài 1.679 ngày.

Đức Bênêđictô XVI là một trong các giáo hoàng lớn tuổi nhất lịch sử

Các Giáo hoàng thế kỷ 20 trong Phòng Marconi của Đài phát thanh Vatican

Chỉ có Đức Gioan-Phaolô I, triều giáo hoàng của ngài chỉ 34 ngày, năm 1978. Triều giáo hoàng ngắn ngủi này đã giảm con số trung bình của các triều giáo hoàng trong một trăm năm qua xuống còn 4,303 ngày. Theo các con số, triều giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI tuy ngắn, nhưng ngài là một trong những giáo hoàng lớn tuổi nhất lịch sử, ngay cả khi ngài không còn tại vị – là giáo hoàng thứ hai sau triều giáo hoàng của Agathon. (678- 681), qua đời ở tuổi 105 đáng kính theo Truyền thống.

Giáo hoàng Phanxicô (84 tuổi) sẽ ở tại chức thêm sáu năm nữa để bằng với Đức Phaolô VI, thêm chín năm để bằng Đức Piô XI, và gần 12 năm để bằng Đức Piô XII. Cuối cùng, ngài sẽ phải ở tại ngôi thêm 19 năm nữa để “đuổi kịp” Đức Gioan-Phaolô II: nếu được như vậy thì khi đó ngài sẽ sống thọ bằng Giáo hoàng Agathon với 105 năm của ngài!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Bênêđictô XVI: thời gian giáo hoàng danh dự dài hơn giáo hoàng tại vị