Vắc-xin từ những bào thai bị phá, suy tư của Hồng y Arizmendi

219
Vắc-xin từ những bào thai bị phá, suy tư của Hồng y Arizmendi
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2020-12-07
“Giải thoát chúng ta khỏi lây lan”
Tân hồng y Felipe Arizmendi Esquivel trong công nghị ngày 28 tháng 11  © Vatican Media
Vắc-xin với các tế bào của bào thai bị phá
THẤY
Một trong những loại vắc-xin có thể sẽ sớm có ở Pháp để chống SRAS-CoV-2 là của hãng Astra / Zéneca do Đại học Oxford sản xuất; nhưng đây là loại vắc-xin mà thành phần của nó có chứa tế bào của các bào thai bị phá từ nhiều năm trước. Chúng ta có thể chích trong bình an lương tâm không? Hay cùng với vắc-xin, chúng ta khuyến khích các vụ phá thai mới, hợp tác trong việc giết những bào thai mới không?
SUY NGHĨ
Bộ Tín Lý Giáo hoàng Học viện về Sự sống đã công bố các tài liệu làm rõ cho chúng ta về vấn đề này. Đó là các cơ quan của Giáo hội cộng tác với Đức Giáo Hoàng trong việc nghiên cứu và định hướng nhiều câu hỏi liên quan đến đức tin và luân lý, để người kế vị Thánh Phêrô khẳng định với chúng ta trong đức tin, như Chúa Giêsu đã phó thác cho ngài.
Quan điểm kitô giáo rất rõ ràng, theo điều răn của Chúa: “Chớ giết người.” Vì vậy, về mặt đạo đức sẽ không bao giờ hợp pháp khi chấp nhận phá thai một cách tự nguyện, kể cả trong trường hợp bị cưỡng hiếp hoặc thai nhi bị dị tật. Dù luật dân sự chấp nhận, một tín hữu kitô sẽ không bao giờ được hợp pháp hóa phá thai. Chúng ta phải đấu tranh cho quyền phụ nữ, chúng ta phải đấu tranh chống lại nạn giết phụ nữ, nhưng chúng ta phải đưa những kẻ hiếp dâm ra khỏi con đường làm hại, không bao giờ được hủy hoại sự sống con người trong bụng mẹ, dù sự sống này có nhỏ bé như thế nào. Đó là một con người, vô tội và không tự vệ, có tất cả các quyền. Điều này không đi ngược với quyền của người phụ nữ, nhưng kết hợp hài hòa với quyền của những đứa trẻ trong bụng mẹ. Nếu bạn không muốn có con, xin bạn sinh ra và cho làm con nuôi, nhưng đừng bao giờ trở thành kẻ sát hại chính con mình.
Tuy nhiên, trong trường hợp loại vắc-xin duy nhất mà chúng ta có để thoát khỏi tình trạng lây lan SRAS-CoV-2 là sản phẩm của các tế bào thu được từ bào thai đã bị phá từ lâu, Giáo hoàng Học viện về Sự sống cho biết, tạm thời chúng ta có thể có nó, nhưng luôn cảnh báo, chúng ta không đồng ý với việc phá thai và các loại vắc-xin không có nguồn gốc này nên được nghiên cứu. Nếu loại vắc xin duy nhất ngăn lây nhiễm coronavirus là loại có nguồn gốc này, chúng ta có thể sử dụng nó với lương tâm bình an. Nếu có các vắc-xin khác không có nguồn gốc này, chúng ta nên dùng loại này hơn. Đây không phải là hợp tác với cái ác, với việc phá thai, mà để chăm sóc sự sống, đó là điều ưu tiên hàng đầu. Đây là sự bảo vệ hợp pháp chống virus tấn công. Tôi sẽ ở trong số những người chấp nhận chích ngừa một trong các loại vắc-xin này, miễn là không còn loại nào khác.
Trong tài liệu của Giáo hoàng Học viện, “Những phản ánh đạo đức về vắc-xin được bào chế từ tế bào lấy từ bào thai bị phá”, ngày 5 tháng 6 năm 2005 có ghi: “Đối với những căn bệnh không có các loại vắc-xin khác có sẵn và được chấp nhận về mặt đạo đức, chúng ta nên hạn chế sử dụng các loại vắc-xin này, nếu điều này có thể được thực hiện, mà trẻ em và một cách gián tiếp dân chúng, không gây ra những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu trẻ em có thể có khả năng sẽ bị tổn hại đáng kể đến sức khỏe thì có thể tạm thời sử dụng các vắc-xin có các vấn đề đạo đức”. Những gì đã nói về trẻ em năm đó có thể áp dụng cho tình trạng hiện nay cho phần còn lại của dân chúng.
Trong một tài liệu khác có tựa đề “Lưu ý về việc sử dụng vắc-xin” ngày 31 tháng 7 năm 2017, Giáo hoàng Học viện cũng chỉ định rõ “các dòng tế bào hiện đang được dùng có từ các tế bào phá thai cách đây rất lâu và do đó, một đánh giá tiêu cực về mặt đạo đức đối với việc sử dụng nó không phải là chuyện dễ dàng… Các dòng tế bào hiện đang được sử dụng rất xa so với các vụ phá thai ban đầu và không còn liên quan đến tương quan đạo đức cần thiết cho việc đánh giá tiêu cực về mặt đạo đức của việc sử dụng nó… Các đặc tính kỹ thuật sản xuất giữa các loại vắc-xin được sử dụng phổ biến nhất trong thời thơ ấu, dẫn chúng ta đến việc loại trừ có một hợp tác về mặt đạo đức giữa những người sử dụng các loại vắc xin này ngày nay và việc phá thai tự nguyện. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng, tất cả các vắc-xin lâm sàng đề nghị có thể được dùng với lương tâm bình an và việc sử dụng các vắc-xin này không có nghĩa là hợp tác với việc phá thai tự nguyện… Cái ác, theo nghĩa đạo đức là trong hành động, không phải trong sự vật hoặc trong vật chất như vậy”. Nói cách khác, phá thai ban đầu là giết người, là tội trọng, nhưng các dòng tế bào có được, có thể giúp cứu sống nhiều mạng người; từ cái chết chúng ta có thể rút ra cuộc sống. Chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý việc giết sinh vật vô tội; nhưng những người vô tội này có thể mang lại sự sống cho hàng ngàn người khác.
HÀNH ĐỘNG
Chúng ta cùng cầu nguyện để có một loại vắc-xin hiệu quả chống Covid sớm được tìm ra, nhưng nó sẽ không là sản phẩm của các tế bào phá thai gây ra; nhưng nếu không có các vắc-xin khác, với tất cả các cảnh báo được đưa ra, chúng ta có thể chấp nhận nó.
Xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, cho các nhà nghiên cứu và các nhà cầm quyền để chúng ta luôn là những người bảo vệ có trách nhiệm cho mọi sự sống, sự sống trong bụng mẹ và sự sống của người đang có nguy cơ tử vong vì virus.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch