Cho đến tuổi nào chúng ta có thể nuôi dưỡng đức tin cho con cái?

327

Cho đến tuổi nào chúng ta có thể nuôi dưỡng đức tin cho con cái?

fr.aleteia.org, Elisabeth Caillemer, 2020-11-19

Cha mẹ là những nhà giáo đầu tiên về đức tin cho con cái mình. Nhưng họ phải đảm nhận chức vụ này cho đến khi nào?

Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con là quan trọng và không thể thay thế được. Cho đến khi con trưởng thành hay cho đến khi họ qua đời? Phỏng vấn linh mục Vincent Baumann, người sáng lập hội KT Sens ở Paris giúp các sinh viên và các chuyên gia trẻ.

Chúng ta có trách nhiệm với tâm hồn con cái  cho đến khi nào?

Linh mục Vincent Baumann: Vì giáo dục có mục đích thúc đẩy con cái có tự chủ đích thực, sự can thiệp của cha mẹ phải giảm dần khi chúng lớn lên. Điều này không có nghĩa là trách nhiệm của cha mẹ không còn, nhưng trong tiến hóa của nó. Cho đến khi qua đời, cha mẹ nên cố gắng là gương mẫu cho con mình bằng cách ngày càng kín đáo hơn, cho đến khi các con chấp nhận cha mẹ không còn là người cố vấn của chúng.

Chúng ta vẫn có thể can thiệp vào đời sống thiêng liêng của con cái sau khi con đã lớn không?

Các bạn trẻ chín chắn trước tuổi 18 ngày càng hiếm. Cuối cùng, đứa trẻ sẽ sử dụng những gì nó muốn từ di sản nhận được của cha mẹ. Đó là hệ quả cho sự tự do của chúng.

Chúng ta phải làm gì khi con cái xa đức tin?

Cha mẹ sẽ thắng khi áp dụng thái độ của người cha nhân hậu trong dụ ngôn Người con hoang đàng, luôn sẵn lòng đón nhận con không điều kiện. Đây không phải là chuyện loại trừ để sửa trị, Tin Mừng đã khuyến cáo về chuyện này, nhưng nhớ rằng đây là một trong các phương thức của lòng thương xót. Các cha mẹ đừng ngại để con mình đi theo con đường của chúng, một khi họ đã hoàn tất công việc dạy dỗ của mình. Vì nếu trách nhiệm vẫn còn thuộc về họ, nhưng bây giờ họ chỉ là người đồng giáo dục , con cái họ đã được giao cho một người Cha không ngừng dõi theo và nắm giữ mọi thứ trong bàn tay thiêng liêng của Ngài.

Marta An Nguyễn dịch