Những người thất bại của lòng tin không hy vọng ở cứu rỗi

126

Những người thất bại của lòng tin không hy vọng ở cứu rỗi

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Chương này gồm 5 bài:

PHẦN HAI

“Sự cứu rỗi duy nhất của những người thất bại là không hy vọng gì ở cứu rỗi.” Virgile

Họ là những người sử dụng vũ khí xấu và trở thành xấu. Các mũi tiêm đen tối giúp cơ thể nhưng sau đó lại làm cơ thể suy yếu; kích thích các tâm hồn, trước khi làm nghèo nàn nó. Nhưng trên tất cả, sự lệ thuộc xuất hiện, mạnh mẽ hơn tất cả các nhu cầu khác.

Văn hào Mỹ Scott Fitzgerald đã nói rất đúng về chứng nghiện rượu: “Bạn uống một ly, rồi ly rượu cầm ly rượu và cuối cùng ly rượu xâm chiếm bạn”. Rượu là mạnh nhất. Luôn luôn. Nó làm cho bạn mạnh mẽ và cuối cùng làm bạn yếu đi. Tất cả các thiên đàng nhân tạo đều hơn thiên đàng thực. Và ma túy là thứ nhân tạo nhất trong tất cả các loại ma túy. Quyền lực ma quái ác độc hơn là mạnh mẽ.

Chúng ta nghĩ mình có thể khạc nhổ vào mặt người khác mà không bị trừng phạt. Người ta nghĩ rằng nọc độc ở bên ngoài mình – giống như chất cồn trong rượu là bên ngoài đối với người nuốt lửa. Nhưng cứ để nọc độc của bọ cạp, nọc độc của rắn độc ở trong máu rồi thì chúng sẽ để lại dấu vết trên da và đọng lại trong tim chúng ta. Để đến khi “khạc nọc độc”, chúng ta sẽ thấm đậm bởi chính nọc độc này.

Marta An Nguyễn dịch

Sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, (41 exercices d’hygiène spirituelle, tác giả Damien Le Guay nxb. Salvator)