Đức Phanxicô: truyền thông kitô đào tạo lương tâm

60

Đức Phanxicô: truyền thông kitô đào tạo lương tâm

cath. ch, 2020-09-18

Đức Phanxicô tiếp phái đoàn Tuần báo Công giáo Tertio, Bỉ vào ngày thứ sáu 18 tháng 9  tại Sảnh Clémentine của Dinh Tông Tòa. Trước các thành viên của tòa báo, ngài nhấn mạnh đến sứ mạng cao cả của các nhà báo kitô trong xã hội thế tục.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tuần báo Công giáo Tertio đã tổ chức chuyến hành hương đến Rôma và được Đức Phanxicô tiếp sáng thứ sáu 18 tháng 9.

Trước các nhà báo kitô, Đức Phanxicô khen ngợi tầm quan trọng cao lớn của các truyền thông chuyên ngành thông tin có phẩm chất về đời sống Giáo hội trong thế giới, góp phần vào việc đào tạo lương tâm.

Sau đó Đức Phanxicô nhắc lại tên gọi của Tuần báo liên hệ đến Tông thư “Ngàn năm Thứ ba Đang đến” của Thánh Gioan Phaolô II, lúc đó để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Ngài nói: “Quy chiếu này, không chỉ là lời mời gọi hy vọng, nhưng cốt làm cho tiếng nói của Giáo hội và của giới trí thức kitô giáo được lắng nghe trong thế giới truyền thông ngày càng thế tục hóa, để làm phong phú với các suy tư xây dựng”.

Ngài khẳng định, đối với Giáo hội, truyền thông là một sứ vụ quan trọng để làm thuận lợi cho văn hóa gặp gỡ. Các nhà báo chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin phải là người gieo hy vọng cho một ngày mai tốt hơn.

Sau phần trình bày ngắn của Linh mục Dirke Snet, cựu tuyên úy của Đức Bênêđictô XVI và của ông giám đốc biên tập Emmanuel Van Lierde, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phương tiện truyền thông xã hội trong giai đoạn khủng hoảng này.

Ngài nói: “Các chuyên gia truyền thông có nhiệm vụ quan trọng cho Giáo hội, họ là những người gieo hy vọng cho một tương lai tốt hơn. Sứ mệnh gieo hy vọng và tin tưởng vào tương lai, đòi hỏi họ nghe tiếng nói của Giáo hội và của các nhà trí thức kitô trong bối cảnh truyền thông ngày càng thế tục hóa”. Ngài khích lệ các nhà báo của Tuần báo Công giáo Tertio: “Tôi tạ ơn Chúa vì chứng tá của anh chị em trong suốt 20 năm qua. Anh chị em đã làm cho tờ báo có tiếng tốt. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh ‘Giáo hội tin tưởng và hy vọng nhìn vào anh chị em, những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông. Bởi vì anh chị em được kêu gọi để đọc và giải thích dấu chỉ của thời hiện tại và nhận ra cách mà Tin Mừng nói với con người ngày nay”.

Ngài cũng cảnh báo chống nạn “lắm chuyện”, lương tâm cao cả của nghề nghiệp, của nhà báo kitô có nhiệm vụ mang sứ mạng mới đến cho thế giới truyền thông, không che giấu sự thật, không bóp méo thông tin. Hành động để không để ai ở trong tình trạng cô đơn, để họ có thể nhận lời an ủi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch