Ta càng yêu mến chúng, càng kêu gọi chúng thì chúng càng xa Ta

768
Ta càng yêu mến chúng, càng kêu gọi chúng thì chúng càng xa Ta. Tiên tri Hô
Trên trang Facebook Pape François 15-9-2020
 Mỗi ngày Chúa đều đến thăm chúng ta, mỗi ngày Ngài đều đến gõ cửa nhà chúng ta.

“Đây là điều làm đau lòng trái tim Chúa Giêsu Kitô, câu chuyện về sự bất trung, về việc không nhận ra tình âu yếm của Chúa, tình yêu của Chúa, Đấng yêu thương đi tìm chúng ta, tìm để chúng ta được hạnh phúc. Sự bi thảm không phải chỉ xảy ra trong lịch sử và chấm dứt với Chúa Giêsu.

Đó là sự bi thảm hàng ngày.

Đó cũng là sự bi thảm của tôi.

Mỗi người chúng ta có thể nói: ‘Tôi có biết nhận ra thời gian tôi được thăm viếng không? Chúa có đến thăm tôi không?’

Mỗi người chúng ta đều có thể rơi vào tội giống như tội của dân tộc Israel, như tội của Giêrusalem: không nhận ra khi Chúa đến với chúng ta. Và mỗi ngày, Chúa đến thăm chúng ta, mỗi ngày Ngài gõ cửa nhà chúng ta. Tôi có nghe lời mời gọi, lời soi dẫn để đi theo Ngài gần hơn, làm việc bác ái, cầu nguyện nhiều hơn một chút không? Tôi không biết, rất nhiều điều Chúa mời gọi chúng ta gặp gỡ mình mỗi ngày!

Đó là lý do vì sao chúng ta phải học cách nhận ra Ngài, để không bị rơi vào hoàn cảnh đau đớn như chúng ta thấy trong lời tiên tri Hôsê: ‘Ta càng yêu mến chúng, càng kêu gọi chúng thì chúng càng xa Ta’.

Xin Chúa ban cho chúng con mọi ơn để nhận ra lúc nào chúng con được thăm, khi nào chúng con được thăm và khi chúng con được thăm, chúng con mở cửa đón Chúa Giêsu, nhờ đó tâm hồn chúng con được mở rộng trong tình yêu thương”.

(Bài giảng của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 11 năm 2016)

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Xin Chúa cho chúng con bình an đêm nay

Lạy Chúa, con muốn ở trong lòng Chúa mãi mãi