Nga: Tuyên bố Covid là huyền thoại, một linh mục chính thống bị bỏ áo tu sĩ

326
Nga: Tuyên bố Covid là huyền thoại, một linh mục chính thống bị bỏ áo tu sĩ
Thượng phụ Cyril, Tòa Thượng phụ  Ekaterinburg và Verkhotourie
cath.ch/new, Jacques Berset, 2020-07-03
Ngày 3 tháng 7 năm 2020, tòa án giáo hội của giáo phận Yekatery, ở vùng núi Urals, đã xử linh mục Serge Nikolai Vasilyevich Romanov phải bỏ áo tu sĩ vì đã rủa những người có trách nhiệm đóng cửa nhà thờ vì đại dịch Covid-19.
Linh mục Serge Nikolai Vasilyevich Romanov bị kết tội không tuân lời khấn tu viện và lời khấn linh mục, bất chấp lệnh của Thượng phụ Cyril, Tòa Thượng phụ  Ekaterinburg và Verkhotourie.
Kêu gọi không tuân phục ban quản trị của Giáo hội
Linh mục đã không giữ lời hứa ngưng giảng, linh mục cho rằng đại dịch coronavirus là một huyền thoại và kêu gọi mọi người không tuân theo lệnh của Giáo hội và chính quyền.
Linh mục thuộc ẩn thất Thánh Gioan thánh sử đã nguyền rủa những người đóng cửa nhà thờ trong thời đại dịch Covid-19, cảnh báo chống lại việc thành lập “trại tập trung điện tử của Satan”.
Tháng trước giáo phận Ekaterinburg đã cấm linh mục dâng thánh lễ, đeo thánh giá, giải tội, rời khỏi ẩn thất mà không có phép bằng văn bản, phong chức cho các tu sĩ trong đan viện và cho rước lễ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch