Giáo lý: “Không bao giờ làm thành cuộc chiến để ấn định tuổi thêm sức”

322

Giáo lý: “Không bao giờ làm thành cuộc chiến để ấn định tuổi thêm sức”

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2020-06-25

Trong buổi họp báo ngày thứ năm 25 tháng 6 tại Hội trường Gioan-Phaolô II của Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Fisichella mời gọi không nên công cụ hóa các bí tích.

Ngày thứ năm 25 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng trong buổi họp báo công bố Chỉ nam mới về Huấn giáo cho biết: “Tôi không bao giờ làm thành cuộc chiến để ấn định tuổi thêm sức.” Ngài mời gọi “dỡ bỏ cho giáo lý khỏi một số xiềng xích ngăn tính hiệu năng của nó” : “mô hình học đường, theo đó huấn giáo của Khởi xướng kitô giáo được sống theo mô hình của trường học” ; “tâm lý theo đó chúng ta xem học giáo lý là để nhận bí tích” ; và cũng có thể “công cụ hóa bí tích, qua đó tuổi nhận bí tích thêm sức được ấn định với mục đích không làm mất đi các em đang còn ở trong giáo xứ, dù bản chất ý nghĩa của bí tích bị mất đi trong lợi ích của đời sống kitô giáo”.

Do đó theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, “hoãn nhận bí tích thêm sức càng lâu càng tốt để giữ các em trong giáo xứ là một hình thức trao đổi”.

Ngài nói rõ: “Là thần học gia, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm cuộc chiến để ấn định tuổi thêm sức, đó là cuộc chiến bị thua: nói bí tích thêm sức là dành cho người lớn, để chứng thực sự trưởng thành đức tin là không phù họp với bản chất của bí tích.” Quyết định thuộc về các Hội đồng Giám mục. Và để trích dẫn, các Giáo hội Đông phương gom ba bí tích khởi đầu (rửa tội, thêm sức và rước lễ) được ban cùng một lần trong một “hiệp nhất sâu đậm”.

Đức Tổng Giám mục giải thích, Chỉ nam mới về Huấn giáo là để nhấn mạnh, “chúng ta không dạy giáo lý chỉ để nhận bí tích nhưng để dần dần hòa nhập vào đời sống cộng đoàn kitô giáo, để mang đến lời chứng nhất quán ở thời buổi hiện nay của chúng ta”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Làm thế nào… để trở thành một giáo lý viên giỏi