Con vi-rút của tính khiêm nhường

332

Con vi-rút của tính khiêm nhường

lavie.fr, Erwan Le Morhedec, luật sư và nhà khảo luận, 2020-04-23

Bác sĩ giáo sư Jean-François Delfraissy. Photo Ludovic Marin / AFP

Đó có thể là người anh rể, người chú, người bác, người bạn hay một người @ nào đó trên mạng. Týp các ông, các bà biết phải quản lý nạn dịch này như thế nào từ tháng 1. Họ biết khi nào và làm cách nào để cách ly. Họ biết nên hay không nên trở lại trường học, với sự giúp đỡ của các chuyên gia có căn cứ và các giáo sư trong nghệ thuật nói chuyện trên đài phát thanh, họ còn biết cách điều trị như thế nào cho có hiệu quả. Vào thời khác, vào cuối bữa tối, bạn sẽ cho người đó 1 000 người và người đó sẽ kết thúc cuộc chiến này!

Ngược lại, khi điều trần trước Quốc hội, giáo sư Jean-François Delfraissy đã đưa ra một danh sách những điều ông không biết. Ông, chủ tịch Hội đồng khoa học, nhà miễn nhiễm học và chuyên gia về bệnh nhiễm trùng, ông không biết liệu trẻ em có thật sự là một vếc-tơ đặc quyền truyền bệnh này không. Ông cũng không biết một khi bị nhiễm Covid-19 thì có được miễn nhiễm không và trong thời gian bao lâu. Ông cũng không biết nếu 50 % bị nhiễm có tạo được khả năng miễn nhiễm tập thể đủ không. Ông cũng không biết vì sao miền tây-nam nước Pháp được thoát. Và ông cũng không biết liệu con vi-rút này có biến mất vào mùa hè này không. Đó là danh sách tạo ra sự mỉa mai giễu cợt của những chuyện đầu tiên; khi mọi thứ còn đơn giản, khi chúng ta chưa mang trách nhiệm quyết định.

Bởi vì, chắc chắn, con vi-rút này làm cho chúng ta khiêm nhường và cho chúng ta thấy chúng ta chẳng có gì để vũ trang chống nó.

Dù có thể có các dè dặt mà giáo sư Delfraissy có thể nêu ra trong các chức năng khác, nhưng phiên điều trần này là bài ngợi ca cho tính khiêm nhường, và chúng ta thích sự không biết gì của mình, sự ồn ào của mình cảm hứng từ khả năng quá hiếm hoi này, để nhận ra những gì mình không biết, nhưng với thẩm quyền. Bởi vì, chắc chắn, con vi-rút này làm cho chúng ta khiêm nhường và cho chúng ta thấy chúng ta chẳng có gì để vũ trang chống nó. Nó làm điều này vượt xa sự thiếu hiểu biết của chúng ta về các đặc điểm và các biện pháp phù hợp: nó cho thấy sự mong manh của các dự án của chúng ta, nó giễu cợt dự án mới chớm 5, 10 năm, còn ít hơn thời gian từ con tê tê qua “coronavirus”, tất cả đều bị đảo lộn.

Đúng, nó làm cho chúng ta khiêm nhường, hay ít nhất cũng phải khiêm nhường, khi bầu trời trong xanh như chưa bao giờ trong xanh như thế, luyến láy như thường lệ làm nổi bật lên sự phù phiếm của năng động của chúng ta. Như thế có nên thêm tính kích động vào bản chất Con Người không? Có thể con vi-rút này nhắc cho Con Người kích động này nên mơ nắm được ơn từ bỏ không. Khi đó Covid-19 sẽ là con vi-rút của khiêm nhường. Dù đức tính này không phải là đức tính dễ lây lan nhất trong các đặc nét của nó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch