Các linh mục dâng thánh lễ trên mái nhà thờ để cả khu phố được xem 

18479

Các linh mục dâng thánh lễ trên mái nhà thờ để cả khu phố được xem 

fr.aleteia.org, Gelsomino Del Guercio, 2020-03-18

Người Ý không thiếu sáng kiến! Ngày chúa nhật 15 tháng 3, bốn linh mục dâng thánh lễ trên mái nhà thờ của họ ở Rôma trước hàng trăm giáo dân ở ban công hay sau màn hình.

Chúa nhật vừa qua, giáo dân khu vực Quadraro-Don Bosco ở Rôma đã có thể theo dõi thánh lễ dù bị cách ly! Bốn linh mục của nhà thờ San Gabriele dell’Addolorata lên nóc nhà thờ, đặt thập giá, bàn thờ và máy phóng thanh. Các linh mục cho biết: “Giáo dân không thể rời nhà để đi, linh mục chúng tôi cũng không rời nhà xứ được nhưng không ai ngăn chúng tôi lên mái nhà dâng thánh lễ.” Mới đầu ý tưởng dâng thánh lễ trên mái nhà là do các linh mục thách nhau: “Chúng tôi không loan báo sẽ có thánh lễ ngoài trời. Chúng tôi đùa với nhau với ý tưởng này. Và cuối cùng thì chúng tôi nói, tại sao lại không?”

Chuông reo và phát trực tuyến

Mới đầu là cá nhau, nhưng các linh mục không ngờ được một cộng đoàn đông như vậy hưởng ứng vì họ đã đã đăng trên các trang mạng xã hội: “Tiếng chuông loan báo bắt đầu thánh lễ. Và sau đó phát trực tuyến tiếp tục. Và thế là ở ban công, sau cửa sổ, sau màn hình, vài trăm người đã có thể theo dõi thánh lễ, không vi phạm luật cách ly nào!”

Thánh lễ trên nóc nhà thờ!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:Coronavirus: Bảy điều bạn nên làm khi bị cách ly ở nhà