Coronavirus: Tự chống lây nhiễm, Giám mục Raspanti tẩy trùng nhà thờ chính tòa

271

Coronavirus: Tự chống lây nhiễm, Giám mục Raspanti tẩy trùng nhà thờ chính tòa

adnkronos.com, 2020-03-07

Đức Giám mục Raspanti bỏ áo chùng, mặc áo bình thường và bắt tay làm vệ sinh băng ghế và ghế quỳ nhà thờ.

Tình trạng khẩn cấp về coronavirus và các quy định nhằm ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 càng nhiều càng tốt, đã làm cho một số giám mục xăn tay vén áo làm việc, đầu tiên hết là tẩy trùng các cơ sở trong khuôn viên nhà thờ. Và Đức Giám mục Antonio Raspanti, giáo phận Acireale, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Ý tạm thời bỏ chiếc áo chùng để mặc áo bình thường tự mình khử trùng nhà thờ chính tòa.

Ở giáo phận Acireale, các thánh lễ và các lễ lạc khác  vẫn được tiếp tục làm như bình thường, nhưng các linh mục giáo xứ được xin nên tránh quá đông, đặc biệt là các nhà thờ nhỏ, họ được xin cử hành thêm thánh lễ ngoài các thánh lễ đã được dự trù.

Trong chỉ dẫn gởi đến các nhà thờ của giáo phận Acireale, dựa trên các quy tắc quốc gia về trường hợp khẩn cấp coronavirus, Đức Giám mục Raspanti kêu gọi “làm sạch triệt để các nhà thờ và các cơ sở giáo xứ.” Và chính ngài bắt tay vào làm việc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Covid-19: Ngày ẩn dật của cha Gretter và cha Timothy Meehan: “Tôi nhớ cộng đoàn của tôi”