Phản ứng của Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp về các tiết lộ về ông Jean Vanier

243

Phản ứng của Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp về các tiết lộ về ông Jean Vanier

viereligieuse.fr, 2020-02-22

Tháng 6 năm 2019, cộng đoàn Arche Quốc tế quyết định mở cuộc điều tra độc lập và quốc tế. Đây là việc lấy lời khai các nạn nhân trong thời gian từ năm 1970 đến năm 2005 của ông Jean Vanier và để hiểu mối quan hệ của ông với linh mục Dòng Đa Minh Thomas Philippe mà suốt đời ông xem linh mục là cha thiêng liêng của mình.

Công việc khổng lồ này nhằm cải thiện việc phòng ngừa và báo cáo các lạm dụng.

Kết quả cuộc điều tra tạo nơi mỗi người chúng ta cả một biến động và một nỗi buồn vô hạn. Các hành vi của ông Jean Vanier là không kể xiết và không chịu đựng được. Hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả những gì ông viết và nói trong suốt cuộc đời của ông ở cộng đoàn Arche.

Nếu không có sự can đảm của các nữ chứng nhân thì công việc này không thể rõ ràng minh bạch. Và trong nỗi đau đớn của chúng tôi hôm nay, chúng tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng lời của các nạn nhân. Chúng tôi nhắc lại ở đây, Hội đồng Độc lập về các Lạm dụng trong Giáo hội (ở Pháp) vẫn tiếp tục làm việc và sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân hay nhân chứng.

Cuộc điều tra này, cũng như công việc lưu trữ đã hoàn thành, đặc biệt là về các tài liệu lưu trữ của linh mục Thomas Philippe và các thư từ trao đổi của ông Jean Vanier, đồng thời nhấn mạnh đến việc truy cập vào các tài liệu, mà nếu truy cập được thì thực tế đen tối ngày nay sẽ không được biết đến.

Các lời chứng cũng như việc làm trên các tài liệu cho thấy các hành vi tội lỗi của ông Jean Vanier, vừa khống chế thiêng liêng vừa tấn công tình dục, tất cả dưới một hào quang làm cho ông trở thành người không đụng chạm đến được.  Một loại thuyết “thần nghiệm tình dục” hoàn toàn lệch lạc, thừa hưởng từ cha thiêng liêng Thomas Philippe của ông, người mà ông bảo vệ cả đời, cho rằng mình không biết các lý do đã lên án linh mục. Ngày nay chúng ta biết đó là sai. Nó chỉ làm tăng thêm sự không hiểu thấu của chúng ta.

Về vấn đề này, các tu sĩ Dòng Đa Minh tỉnh dòng Pháp của linh mục Philippe đã mở hai cuộc điều tra, một thần học và một lịch sử để hiểu vì sao Tỉnh Dòng Pháp và Dòng Đa Minh đã thất bại, nên đã cho phép linh mục Thomas Philippe, sau khi bị Tòa Thánh lên án nặng nề năm 1956 còn ở vị trí có thẩm quyền đạo đức, tôn giáo và tinh thần lên ông Jean Vanier và thành lập cộng đoàn Arche. Chính sự việc nói lên, làm thế nào mà linh mục lại có thể tiếp tục phạm các hành động đồi bại của mình, mà cuốn phim tài liệu buốt giá của bà Marie-Pierre Raimbault và của ông Éric Quintin phát sóng trên kênh Arte tháng 3 năm 2019 đã nói đến, một lần nữa nhờ vào lòng can đảm của các nạn nhân. Chúng ta cùng phải đọc lại các bản văn của của linh mục Thomas Philippe – cũng như của người anh của làm là linh mục Marie Dominique Philippe – để hiểu những gì họ đã hoàn toàn lệch lạc, trái với tinh thần đúng đắn của Tin Mừng.

Rất nhiều người trong chúng ta, nam nữ tu sĩ đã xúc động và được đánh động bởi ông Jean Vanier, bằng lời, bằng bài viết, bằng cái nhìn của ông trên những người mong manh nhất và điều này vượt lên nền tảng của cộng đoàn Arche. Như thế để nói lên sự mất mát tinh thần lớn lao của chúng ta ngày hôm nay biết là chừng nào.

Sẽ còn bao nhiêu tổn thương mới nữa trước khi sự thật được tìm thấy trong toàn Giáo hội chúng ta, và trước khi chúng ta có biện pháp với các lệch lạc thẩm quyền và các đồi trụy “thiêng liêng” dùng để biện minh cho những hành động sai trái như vậy.

Cho ngày hôm nay, trước hết chúng tôi nghĩ đến các nạn nhân của ông Jean Vanier. Chúng tôi không biết gì hơn là cám ơn họ đã dám nói và từ đó là đặt vấn đề về uy tín thế giá của con người và tinh thần vô biên được quy cho con người. Chúng tôi đánh giá lòng can đảm mà điều này đã có thể đòi hỏi.

Chúng tôi cũng nghĩ đến cộng đoàn Arche, đến tất cả thành viên của cộng đoàn, đến tất cả mọi người, những người khuyết tật hay không mà ngày nay đã tạo nên khuôn mặt của cộng đoàn. Khuôn mặt với các nét sâu đậm của con người trong tình đoàn kết, trong tình bằng hữu, trong sự chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi muốn nói với họ sự gần gũi của chúng tôi và vinh danh lòng can đảm của Liên hội, của những người điều khiển đã bắt đầu công việc đau đớn nhưng cần thiết này cho sự thật, với bất cứ giá nào trước các kết luận của nó. Và chính sự dấn thân này đã mang lại lòng tin tưởng cho cộng đoàn Arche mà ngày nay đã có 154 cộng đoàn trên 38 nước trên thế giới.

Chúng tôi cũng nghĩ đến các phong trào như – Đức tin và Ánh sáng – và bao nhiêu công trình y tế-xã hội đã được ông Jean Vanier truyền cảm hứng sâu đậm. Tất cả đều đã làm một công việc tuyệt vời. Nếu giao động tâm hồn không thể nào không ở đó thì các tiết lộ của cộng đoàn Arche Quốc tế điều tra càng buộc chúng ta, dù sao đi nữa cũng phải thấy ở cộng đoàn Arche một nhân phẩm sâu đậm, một liêm chính bất khả xâm phạm và một tự do nội tâm không lay chuyển.

Bất kỳ ai đi ngược với điều này, dưới bất cứ lý do gì dù là “tâm linh” là đi ngược với các quyền căn bản của con người, và với chúng ta là đi ngược với Tin Mừng của Chúa Kitô, Đấng không thể yêu cầu những điều vô nhân đạo mà xem người khác chỉ là một đồ vật.

Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp khẳng định sự cam kết của mình với cộng đoàn Arche, với các tu sĩ Dòng Đa Minh trong công việc tìm hiểu các sự việc, trong bối cảnh của họ, như thần học sai lầm đã biện minh cho các hành động lệch lạc.

Hội đồng cũng lặp lại sự cam kết trọn vẹn của mình với toàn thể Giáo hội Pháp, với tất cả nạn nhân của các vụ lạm dụng và tấn công tình dục để công lý và sự thật hiển trị càng nhiều nhất có thể.

Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp

Linh mục Marc Botzung, phó chủ tịch

Linh mục Daniel Féderspiel, phó chủ tịch

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Một cuộc chiến thiêng liêng trong lúc này”

Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Đây là lúc phải nhìn thực tế trước mặt”

Tiết lộ về ông Jean Vanier: Các giám mục Québec rụng rời

Arche cho thấy mặt tối của ông Jean Vanier

Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Chúng ta phải phân biệt giữa tin nhắn và người đưa tin”

 Jean Vanier, từ ánh sáng xuống vực thẳm

Những tiết lộ đau đớn về ông Jean Vanier

Đức Tổng Giám mục De Moulins-Beaufort: “Phải tiếp tục làm sáng tỏ về ông Jean Vanier”

 

 

 

viereligieuse.fr, 2020-02-22

 

Tháng 6 năm 2019, cộng đoàn Arche Quốc tế quyết định mở cuộc điều tra độc lập và quốc tế. Đây là việc lấy lời khai các nạn nhân trong thời gian từ năm 1970 đến năm 2005 của ông Jean Vanier và để hiểu mối quan hệ của ông với linh mục Dòng Đa Minh Thomas Philippe mà suốt đời ông xem linh mục là cha thiêng liêng của mình.

Công việc khổng lồ này nhằm cải thiện việc phòng ngừa và báo cáo các lạm dụng.

Kết quả cuộc điều tra tạo nơi mỗi người chúng ta cả một biến động và một nỗi buồn vô hạn. Các hành vi của ông Jean Vanier là không kể xiết và không chịu đựng được. Hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả những gì ông viết và nói trong suốt cuộc đời của ông ở cộng đoàn Arche.

 

Nếu không có sự can đảm của các nữ chứng nhân thì công việc này không thể rõ ràng minh bạch. Và trong nỗi đau đớn của chúng tôi hôm nay, chúng tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng lời của các nạn nhân. Chúng tôi nhắc lại ở đây, Hội đồng Độc lập về các Lạm dụng trong Giáo hội (ở Pháp) vẫn tiếp tục làm việc và sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân hay nhân chứng.

 

Cuộc điều tra này, cũng như công việc lưu trữ đã hoàn thành, đặc biệt là về các tài liệu lưu trữ của linh mục Thomas Philippe và các thư từ trao đổi của ông Jean Vanier, đồng thời nhấn mạnh đến việc truy cập vào các tài liệu, mà nếu truy cập được thì thực tế đen tối ngày nay sẽ không được biết đến.

 

Các lời chứng cũng như việc làm trên các tài liệu cho thấy các hành vi tội lỗi của ông Jean Vanier, vừa khống chế thiêng liêng vừa tấn công tình dục, tất cả dưới một hào quang làm cho ông trở thành người không đụng chạm đến được.  Một loại thuyết “thần nghiệm tình dục” hoàn toàn lệch lạc, thừa hưởng từ cha thiêng liêng Thomas Philippe của ông, người mà ông bảo vệ cả đời, cho rằng mình không biết các lý do đã lên án linh mục. Ngày nay chúng ta biết đó là sai. Nó chỉ làm tăng thêm sự không hiểu thấu của chúng ta.

 

Về vấn đề này, các tu sĩ Dòng Đa Minh tỉnh dòng Pháp của linh mục Philippe đã mở hai cuộc điều tra, một thần học và một lịch sử để hiểu vì sao Tỉnh Dòng Pháp và Dòng Đa Minh đã thất bại, nên đã cho phép linh mục Thomas Philippe, sau khi bị Tòa Thánh lên án nặng nề năm 1956 còn ở vị trí có thẩm quyền đạo đức, tôn giáo và tinh thần lên ông Jean Vanier và thành lập cộng đoàn Arche. Chính sự việc nói lên, làm thế nào mà linh mục lại có thể tiếp tục phạm các hành động đồi bại của mình, mà cuốn phim tài liệu buốt giá của bà Marie-Pierre Raimbault và của ông Éric Quintin phát sóng trên kênh Arte tháng 3 năm 2019 đã nói đến, một lần nữa nhờ vào lòng can đảm của các nạn nhân. Chúng ta cùng phải đọc lại các bản văn của của linh mục Thomas Philippe – cũng như của người anh của làm là linh mục Marie Dominique Philippe – để hiểu những gì họ đã hoàn toàn lệch lạc, trái với tinh thần đúng đắn của Tin Mừng.

 

Rất nhiều người trong chúng ta, nam nữ tu sĩ đã xúc động và được đánh động bởi ông Jean Vanier, bằng lời, bằng bài viết, bằng cái nhìn của ông trên những người mong manh nhất và điều này vượt lên nền tảng của cộng đoàn Arche. Như thế để nói lên sự mất mát tinh thần lớn lao của chúng ta ngày hôm nay biết là chừng nào.

Sẽ còn bao nhiêu tổn thương mới nữa trước khi sự thật được tìm thấy trong toàn Giáo hội chúng ta, và trước khi chúng ta có biện pháp với các lệch lạc thẩm quyền và các đồi trụy “thiêng liêng” dùng để biện minh cho những hành động sai trái như vậy.

 

Cho ngày hôm nay, trước hết chúng tôi nghĩ đến các nạn nhân của ông Jean Vanier. Chúng tôi không biết gì hơn là cám ơn họ đã dám nói và từ đó là đặt vấn đề về uy tín thế giá của con người và tinh thần vô biên được quy cho con người. Chúng tôi đánh giá lòng can đảm mà điều này đã có thể đòi hỏi.

 

Chúng tôi cũng nghĩ đến cộng đoàn Arche, đến tất cả thành viên của cộng đoàn, đến tất cả mọi người, những người khuyết tật hay không mà ngày nay đã tạo nên khuôn mặt của cộng đoàn. Khuôn mặt với các nét sâu đậm của con người trong tình đoàn kết, trong tình bằng hữu, trong sự chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi muốn nói với họ sự gần gũi của chúng tôi và vinh danh lòng can đảm của Liên hội, của những người điều khiển đã bắt đầu công việc đau đớn nhưng cần thiết này cho sự thật, với bất cứ giá nào trước các kết luận của nó. Và chính sự dấn thân này đã mang lại lòng tin tưởng cho cộng đoàn Arche mà ngày nay đã có 154 cộng đoàn trên 38 nước trên thế giới.

 

Chúng tôi cũng nghĩ đến các phong trào như – Đức tin và Ánh sáng – và bao nhiêu công trình y tế-xã hội đã được ông Jean Vanier truyền cảm hứng sâu đậm. Tất cả đều đã làm một công việc tuyệt vời. Nếu giao động tâm hồn không thể nào không ở đó thì các tiết lộ của cộng đoàn Arche Quốc tế điều tra càng buộc chúng ta, dù sao đi nữa cũng phải thấy ở cộng đoàn Arche một nhân phẩm sâu đậm, một liêm chính bất khả xâm phạm và một tự do nội tâm không lay chuyển.

Bất kỳ ai đi ngược với điều này, dưới bất cứ lý do gì dù là “tâm linh” là đi ngược với các quyền căn bản của con người, và với chúng ta là đi ngược với Tin Mừng của Chúa Kitô, Đấng không thể yêu cầu những điều vô nhân đạo mà xem người khác chỉ là một đồ vật.

Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp khẳng định sự cam kết của mình với cộng đoàn Arche, với các tu sĩ Dòng Đa Minh trong công việc tìm hiểu các sự việc, trong bối cảnh của họ, như thần học sai lầm đã biện minh cho các hành động lệch lạc.

Hội đồng cũng lặp lại sự cam kết trọn vẹn của mình với toàn thể Giáo hội Pháp, với tất cả nạn nhân của các vụ lạm dụng và tấn công tình dục để công lý và sự thật hiển trị càng nhiều nhất có thể.

 

Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp

Linh mục Marc Botzung, phó chủ tịch

Linh mục Daniel Féderspiel, phó chủ tịch

 

Marta An Nguyễn dịch

 

Xin đọc thêm: Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Một cuộc chiến thiêng liêng trong lúc này”

Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Đây là lúc phải nhìn thực tế trước mặt”

Tiết lộ về ông Jean Vanier: Các giám mục Québec rụng rời

Arche cho thấy mặt tối của ông Jean Vanier

Các tiết lộ về ông Jean Vanier: “Chúng ta phải phân biệt giữa tin nhắn và người đưa tin”

 Jean Vanier, từ ánh sáng xuống vực thẳm

Những tiết lộ đau đớn về ông Jean Vanier

Đức Tổng Giám mục De Moulins-Beaufort: “Phải tiếp tục làm sáng tỏ về ông Jean Vanier”