Tiền chống lại Đức Phanxicô

474

Tiền chống lại Đức Phanxicô

alfayomega.es, Juan Vicente Boo, 2020-02-13

Ngay cả trước khi Đức Phanxicô công bố Tông huấn Amazon yêu quý, từ nhiều năm nay, các lợi ích kinh tế và chính trị đã phá hủy lá phổi của hành tinh, họ chủ trương kinh tế tự do, và cố gắng che khuất bằng cách giảm thiểu cuộc thảo luận chỉ hướng về phong chức linh mục cho các phó tế vĩnh viễn, xem đó như hủy bỏ bậc sống độc thân của linh mục. Đây là việc chống lại Đức Phanxicô không biết bao nhiêu lần dưới mặt nạ của lòng nhiệt thành với giáo điều.

Đúng vậy, khi ngài chuẩn bị Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si, thì các công ty mỏ than lớn của Mỹ bắt đầu gởi các con cờ siêu-công giáo chống lại ngài. Và sau đó một vài công ty dầu mỏ lớn có ý tưởng về sự chuyển đổi năng lượng giống ngài cũng đã gặp ngài ở Rôma hai lần.

Các quỹ khai thác đầu tư của Wall Street và nhất là các công ty vũ khí lớn không thích thông điệp hòa bình của ngài và có khuynh hướng xem ngài như kẻ thù cần phải vô hiệu hóa. Hầu hết các đồng tiền thù nghịch đến từ Mỹ, nhưng cũng từ Ba Tây, Mêhicô và ngay cả cũng từ các tỷ phú Trung Hoa lưu vong, họ chống thỏa hiệp với Bắc Kinh.

Nhưng các cuộc tấn công thô bạo nhất là của các tỷ phú Mỹ, họ đã quyên góp cho Vatican và không chấp nhận việc Đức Phanxicô không bảo vệ giáo điều tư bản của họ: không nên đánh thuế vào việc tăng vốn, không nên chỉ trích đầu cơ tài chánh, không nên báo cho người dân biết về thiên đàng trốn thuế, và cũng không nên có hệ thống bảo hiểm y tế toàn quốc gia để làm giảm lợi tức của các công ty bảo hiểm. Dĩ nhiên các giám mục Mỹ không đồng ý với họ.

Như nhà báo Pháp Nicolas Senèze của báo La Croix cho biết, các tỷ phú này “từ nhiều năm nay cố gắng tạo ảnh hưởng trên Đức Phanxicô, nhưng khi họ thấy không thể thay đổi ngài thì họ quyết định thay đổi giáo hoàng”. Ông giải thích chi tiết điều này trong quyển sách Làm thế nào người Mỹ muốn thay đổi giáo hoàng (Comment les États-Unis veulent changer de pape, nhà xuất bản Bayard). Nhà báo mô tả hoạt động của một nhóm nhỏ nhưng rất giàu như các ông Tim Busch – người truyền cảm hứng cho báo cáo Mũ Đỏ Red Hat để theo dõi các hồng y cử tri -, như ông Tom Monaghan hay ông Frank Hanna, cũng như thiên hà nhỏ của các quỹ và các nhóm gây ảnh hưởng như Viện Acton, Quỹ Becket, Viện Napa, và những người khác tài trợ cho các chuyến đi, các buổi hội thảo chuyên đề, các diễn thuyết gia, các sách vở và các thông tin ngược với đường lối của Đức Phanxicô. Ông Steve Bannon, người hung hăng tấn công và chống Vatican cũng có mặt trong số này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch