Ý kiến thần học của Linh mục Jean-Miguel Garrigues về quyển sách của Đức Bênêđictô XVI và hồng y Sarah

327
Ý kiến thần học của Linh mục Jean-Miguel Garrigues về quyển sách của Đức Bênêđictô XVI và hồng y Sarah
ilsismografo.blogspot.com, Ban biên tập, 2020-01-16
Linh mục Jean-Miguel Garrigues thần học gia  Dòng Đa Minh, hiện nay ngài ở tu viện Thánh Tôma Aquinô ở Toulouse, nơi ngài giảng dạy thần học ở Studium, Học Viện Thánh Tôma Aquinô. Ngài cũng dạy ở chủng viện Ars.
Nhiều nơi hỏi tôi nghĩ gì về quyển sách về bậc sống độc thân của linh mục của Đức Bênêđictô XVI và hồng y Sarah.
Tôi nghĩ quyển sách về sứ vụ tư tế và bậc độc thân là một “lối đi ra” của  các tác giả, “đi ra” mà tôi xem là đáng tiếc và não lòng về hình thức cũng như nội dung.
Về hình thức, điều không chối cãi được, đây là tạo áp lực trên Đức Phanxicô lúc ngài đang soạn tông huấn hậu Thượng hội đồng Amazon. Mà áp lực này lại đến từ giáo hoàng danh dự, người mà khi từ nhiệm đã long trọng cam kết không can thiệp vào sứ vụ người kế nhiệm mình và của một bộ trưởng trong Giáo triều, có nghĩa là người phải giữ trung chính đối với người đã giao cho mình trọng trách. Cả hai đều có thể phản đối trực tiếp với giáo hoàng, và nếu cần với hồng y đoàn. Cách thức phản đối này đã làm cho ý kiến quần chúng khi chứng kiến đã rất ngạc nhiên, nếu không muốn nói là sốc do các cam kết của các tác giả, họ dựa trên trên mức độ nghiêm trọng của mối nguy hiểm mà bản chất vấn đề đặt ra cho Giáo hội. Vì lý do này, họ đảm nhận nguy cơ gây chia rẽ nghiêm trọng cho Giáo hội.
Còn về nội dung luận điểm thần học, mối liên hệ “bản thể-bí tích” giữa đời sống độc thân và chức thánh cần phải bàn cãi nhiều. Trái ngược với những gì các tác giả khẳng định, nó chưa bao giờ được đứng vững không những về truyền thống Giáo hội Đông phương (chính thống và công giáo), mà còn bởi giáo quyền của các giáo hoàng gần đây cho thấy, các mục sư tin lành đã lập gia đình được hiệp thông trọn vẹn trong Giáo hội công giáo từ thời Đức Piô XII và kể cả thời Đức Bênêđictô XVI. Vì thế đây là ý kiến của trường phái, cụ thể là Trường phái Pháp của thế kỷ 17, trong đó Maritain đã cho thấy sự yếu kém về giáo điều nơi Bérulle (chương “Trường phái Pháp” trong quyển sách Từ Giáo hội của Chúa Kitô: con người và nhân viên của Giáo hội, De l’Église du Christ: sa personne et son personnel).
Nếu chúng ta xem Truyền thống trong toàn bộ quá trình lịch sử của Giáo hội thì rõ ràng, không chối cãi được có một sự thỏa thuận rất cao giữa chức thánh và độc thân, không có một trường hợp nào sự thỏa thuận này, dù cao như thế nào lại tạo thành một mối liên kết cần thiết đến mức cấm mở rộng các ngoại lệ của kỷ luật độc thân trong Giáo hội la-mã. Tất cả mọi thứ khác là cơ hội mục vụ cho phần mở rộng này, mà trên đó bình thường có các ý kiến thận trọng khác nhau.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Các hệ quả không thể kiểm soát của lời hứa không được tôn trọng

Độc thân: “Rốt cuộc, chúng ta đang bảo vệ cái gì?”

Hồng y Sarah, Đức Bênêđictô XVI và bậc sống độc thân linh mục