Theo gương Chúa Kitô, các giám mục phải để tâm đến ân sủng của phụ nữ

92

Theo gương Chúa Kitô, các giám mục phải để tâm đến ân sủng của phụ nữ

cath.ch, 2019-12-15

Buổi tiếp kiến của Đức Phanxicô với các cọng sự viên các giáo phận Trévise, Pađua và Milanô | © Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến với các cọng sự viên tông đồ của các giáo phận Milanô, Pađua và Trévise, Đức Phanxicô đã trao cho họ bài diễn văn đã soạn sẵn của mình, ngài khuyên họ không nên rơi vào “chủ nghĩa nữ quyền”, các giám mục phải theo gương Chúa Kitô và luôn giống Ngài, quan tâm đến các “ân sủng” của phụ nữ.

Nhắc lại lịch sử khai sinh của các cọng sự viên ở giáo phận Milanô dưới thời Đức Giovanni Battista Montini khi ngài còn là giám mục. Đức Phaolô-VI gọi họ là “các phụ nữ của sự sống lại”, ám chỉ đây là các môn đệ của Chúa Giêsu.  Đức Phanxicô nói rằng các phụ nữ này tiếp tục sứ mệnh của các phụ nữ cọng sự viên của các Tông Đồ thời Chúa Giêsu, mà sự hiện diện lịch sử của họ trong chuyện kể sáng Phục Sinh. 

Không phải “nữ quyền trước thời”

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Sự ra đời của các cọng sự viên này không phải là thành quả của một đòi hỏi do ý thức hệ, nhưng phát sinh từ sự sống, từ kinh nghiệm tông đồ tổng hợp, đặc biệt là trong phong trào Công giáo Tiến hành”.

Trong bài diễn văn dành cho các người tham dự buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô nhắc lại, Chúa Giêsu khi tiếp nhận “một vài phụ nữ” trong số các môn đệ của Ngài, không phải Ngài làm cho họ thành “nữ quyền trước thời, nhưng Chúa Cha đã để cho Chúa Giêsu gặp các phụ nữ này cũng y hệt như gặp các nam tông đồ, các phụ nữ này đôi khi cũng cần được chữa lành”.

“Tông đồ của các Tông đồ”

Một vài phụ nữ trong số này đã “hợp tác chặt chẽ” với “Mười hai Tông đồ” và “sự hiện diện của họ có tính cách quyết định” trong các câu chuyện của Thánh Kinh. Một trong các phụ nữ này là bà Maria Mađalêna. Vào sáng Phục Sinh, Đấng Sống lại đã hiện ra với bà và xin bà loan báo Tin Mừng. Khi đó bà trở thành “Tông đồ của các Tông đồ”.

Đức Phanxicô nêu bật: “Bà Maria Mađalêna có đặc sủng đặc biệt của đức tin và tình yêu cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chọn bà để bà đi gặp những người cần được chữa lành”. Và bây giờ cũng vậy, trong các cộng đoàn của các giáo phận, điều cần thiết là các giám mục phải để tâm đến các “ân sủng” của các tín hữu cùng cọng tác với mình.

Phân định các đặc sủng của từng người

Nếu các người kế vị các Thánh Tông đồ phải học để “phân định” các đặc sủng của từng người, thì đây không phải là do đòi hỏi của “chức năng”, nhưng là để đáp ứng “đòi hỏi mục vụ”. Như thế có rất nhiều “hình thức hợp tác” của phụ nữ trong Giáo hội, dù họ là giáo dân hay các nữ tu.

Đức Phanxicô khen ngợi các nữ cọng tác viên trong buổi tiếp kiến, họ nói lên tấm gương dấn thân của mình “trong nghĩa bám rễ chứ không phải khép kín, trong lòng trung thành chứ không phải cục bộ, trong ân sủng chứ không phải trong loại trừ”.

Marta An Nguyễn dịch