Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10- 2019

187

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10- 2019

Chúng ta xin Chúa rọi sáng để chúng ta biết rõ hơn những gì ở trong sâu thẳm tâm hồn mình.  

Tình yêu Chúa phản ánh trong giọt nước mắt dịu dàng của Chúa Giêsu: Ngài khóc cho mỗi người chúng ta như Ngài đã khóc cho thành Giêrusalem khi chúng ta không để cho Ngài yêu thương. Đó là tình yêu dịu dàng của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-31. #SainteMarthe

Thần Khí là nhân vật chính trong sứ mạng truyền giáo của Giáo hội: Ngài hướng dẫn con đường cho người đi rao giảng, chỉ cho họ con đường phải theo. Chúng ta xin Thần Khí cho chúng ta tâm hồn rộng mở, nhạy cảm với Chúa và đón nhận anh chị em mình. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-30. Tháng truyền giáo  #OctobreMissionnaire

Trong những ngày cuối tháng 10 này, tôi xin anh chị em lần chuỗi để cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt cho các nhà truyền giáo gặp nhiều khó khăn. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-28

Trong Tin Mừng hôm nay, khi nhìn người thu thuế, chúng ta tìm lại điểm khởi đầu: tất cả chúng ta đều cần được cứu rỗi. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-27

Trong Thượng hội đồng Amazon, chúng ta cần đặt mình trước mặt Chúa, đặt Ngài vào trọng tâm trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống Giáo hội. Bởi vì chúng ta chỉ có thể tuyên xưng những gì chúng ta sống. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-27 #AmazonSynod

Chúng ta trở thành nhà truyền giáo khi qua đời sống chúng ta, chúng ta làm cho Chúa Giêsu được biết đến. Chính đời sống chúng ta nói lên. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-26  #MissionaryOctober

Chúng ta xin Chúa rọi sáng để chúng ta biết rõ hơn những gì ở trong sâu thẳm tâm hồn mình. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-25

Đời sống mới mà chúng ta nhận qua phép rửa tội là đời sống phong phú để đem cho, để thông hiệp, để loan báo: đó là ý nghĩa của truyền giáo. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-24. Tháng truyền giáo ngoại thường #MissionnaryOctober.

Trong tháng truyền giáo ngoại hạng này, chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta mở cánh cửa Tin Mừng cho tất cả các dân tộc và giúp chúng ta là chứng nhân đích thực cho tình yêu của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-23

Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả các điều tốt đẹp đã thực hiện được trong thế giới và trong tâm hồn chúng ta qua các lời nói, các tác phẩm và sự thánh thiện của Đức Gioan-Phaolô II. Chúng ta hãy luôn nhớ lời kêu gọi của ngài: “Hãy mở cánh cửa ra cho Chúa Kitô!” Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-22

Trong tháng truyền giáo này, Chúa cũng kêu gọi bạn: Ngài đang yêu cầu bạn trở thành một món quà mọi lúc mọi nơi, giống như bạn, với mọi người xung quanh. Can đảm! Chúa mong đợi những điều tuyệt vời từ bạn! Và đó là sứ mệnh: cho thấy qua đời sống và qua các chữ, Thiên Chúa yêu thương mỗi người và không bao giờ mệt mỏi với ai. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-20 Tháng truyền giáo #MissionaryOctober

Trong tháng truyền giáo này, chúng ta hãy đặt câu hỏi: Đối với tôi, cái gì là quan trọng trong cuộc sống? Đâu là các đỉnh cao tôi muốn nhắm đến? Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-20  #MissionaryOctober

Tôi xin anh chị em mang ánh sáng Tin Mừng đến cho người đương thời. Anh chị em là chứng nhân của tự do và lòng thương xót bằng cách để cho tình huynh đệ và đối thoại thắng thế các chia rẽ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-19 Tháng cầu nguyện cho truyền giáo   #MissionaryOctober

Các bạn trẻ thân mến, khi các con cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình, các con biết là cha cùng ở với các con ở một trong các hạt chuỗi này. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-18

Xin Thánh Luca, người cho chúng con thấy quả tim Chúa Giêsu và lòng thương xót của Ngài, xin giúp chúng con tìm lại niềm vui được là tín hữu kitô, làm chứng cho lòng nhân lành của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-18

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống”. Hôm nay chúng ta xin ân sủng của lòng trắc ẩn và khả năng chia sẻ sự nghèo khó của anh chị em chúng ta. #EndPoverty Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-16

Chúng ta cùng hành động để mọi người có được thực phẩm đầy đủ theo như ý Chúa muốn. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-16. #FaimZéro http://w2.vatican.va

Hôm nay chúng ta xin ơn để chúng ta ngạc nhiên trước các bất ngờ của Thiên Chúa, không cản trở sự sáng tạo của Ngài nhưng để khuyến khích sự gặp gỡ giữa các tâm hồn với Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-16. Trong buổi tiếp kiến chung 16-10-2019

Làm thế nào để loại bỏ đạo đức giả? Có một phương thuốc để loại bỏ đạo đức giả: đó là tự nhận tội và khiêm tốn nói với Chúa: “Xin Chúa nhìn con người thật của con.” Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-15 #SainteMarthe

Chúa cho tất cả chúng ta ơn gọi để khám phá các tài năng và khả năng chúng ta có nhằm chúng ta dùng để phục vụ người khác. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-14

in Mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy thế nào là gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự dữ và chữa lành tâm hồn chúng ta, chỉ có cuộc gặp với Ngài mới cứu chúng ta và làm cho đời sống chúng ta được trọn vẹn và tươi đẹp. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-13

Hôm nay chúng ta cám ơn Chúa đã cho chúng ta các thánh mới, những người đã đi trong đức tin và bây giờ các thánh là những người cầu bàu cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-13

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các cộng đoàn của mình, để khi làm chứng cho niềm vui của đời sống kitô hữu, các cộng đoàn thấy lời mời gọi cho sự thánh thiện được nở hoa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-12

Thiên Chúa luôn nhắc chúng ta, chúng ta quý giá biết chừng nào dưới mắt Ngài và Ngài giao cho chúng ta một sứ mệnh. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-11

Cầu xin Đức Chúa Thánh Thần, nghệ nhân của tình huynh đệ ban cho chúng ta ơn cùng đi với nhau; cho chúng ta can đảm đi trên con đường chia sẻ và truyền giáo. 2019-10-10

Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta đừng chiến đấu với người khác nhưng chiến đấu với sự dữ nung nấu trong lòng họ, đừng chống người khác nhưng đến gặp gỡ họ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-09

Ông Giôna khăng khăng vì ông được thuyết phục bởi đức tin, và Chúa cũng khăng khăng trong lòng thương xót của Ngài. Vì Chúa luôn muốn chữa lành, cứu rỗi và không lên án. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-08 #SainteMarthe

Tôi xin anh chị em cùng tháp tùng sự kiện quan trọng này của Giáo hội qua lời cầu nguyện, để Thượng Hội đồng sống trong sự hiệp thông của tình huynh đệ và trong sự dễ bảo với Đức Chúa Thánh Thần, Đấng luôn chỉ dẫn cho chúng ta con đường để làm chứng cho Tin Mừng. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-07 #SinodoAmazonico

Bao nhiêu anh chị em chúng ta ở vùng Amazon đang mang thập giá nặng nề và chờ đợi sự an ủi giải phóng từ Tin Mừng, từ sự âu yếm của Giáo hội. Với họ và cùng họ, chúng ta cùng đi với nhau. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-06 #SinodoAmazonico

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thước đo đức tin là phục vụ. “Chúng ta là những người đầy tớ vô dụng”, là biểu hiện của đức khiêm nhường và sẵn sàng, những đức tính đã làm điều tốt cho Giáo hội. Giờ Kinh Truyền Tin. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-06Sự sẵn sàng của một Hồng y là cho chính máu của mình – biểu tượng qua màu đỏ của phẩm phục – là điều chắc chắn khi được bắt nguồn từ lòng trắc ẩn, nhận được từ Thiên Chúa và trao lại cho anh chị em của mình. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-05

Khi kết thúc Mùa Tạo Dựng hôm nay #SaisondelaCréation, chúng ta xin giao phó Thượng Hội đồng Amazon cho Thánh Phanxicô Assisi. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-04

Lời Chúa lấp đầy niềm vui và niềm vui này là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta là tín hữu kitô vui mừng vì chúng ta đón nhận Lời Chúa trong tâm hồn. Đây là thông điệp của ngày hôm nay cho tất cả chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-03 #SainteMarthe

Ký ức về Thiên thần hộ thủ củng cố chúng ta trong xác tín, rằng chúng ta không đơn độc. Nó hỗ trợ chúng ta trong việc loan báo và thực hành Tin Mừng của Chúa Kitô cho một thế giới được đổi mới bởi tình yêu của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-02

Qua các bước nhỏ của tình yêu, Chúa làm các điều vĩ đại, Chúa hoàn thành sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta hãy giao phó Tháng Truyền giáo ngoại thường bắt đầu hôm nay cho Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, người bạn trung thành của chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-10-01 #MissionnaryOctober