Lời của hồng y Marc Ouellet

155

Lời của hồng y Marc Ouellet

france-catholique.fr, Aymeric Pourbaix, 2019-10-23

Trong số các tiếng vang của Thượng hội đồng Amazon sẽ kết thúc công việc vào ngày thứ bảy 26 tháng 10 tại Rôma có tiếng vang sẽ đánh dấu cho ngày này: đó là tiếng nói của hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục. Ngài cũng là chủ tịch Ủy ban Châu Mỹ La Tinh, lời của ngài lại hợp pháp hơn trong các cuộc thảo luận trong ba tuần vừa qua về có khả thể hay không khả thể phong chức cho các ông đã lập gia đình.

Về vấn đề này, hồng y Ouellet trả lời rõ ràng: “Để có một khuôn mặt Amazon, tôi không nghĩ Giáo hội cần một giáo sĩ kết hôn.” Ngài giải thích trên kênh truyền hình KTO, theo ngài, câu trả lời này có vẻ như “thiếu đức tin.” Điều ngạc nhiên là có ít suy nghĩ về kêu gọi các người truyền giáo mang Tin Mừng và Thánh Thể đến cho vùng này. Chúng ta có thể nhắc đến giáo hội ngầm ở Nhật bản, trong nhiều thế kỷ họ tồn tại mà không có linh mục, họ trao truyền đức tin trong môi trường gia đình, trước khi được hồi sinh như dòng sông bị chôn vùi nhưng không khô cạn khi các linh mục được phép trở lại đảo.

Một truyền thống rất lâu đời

Dĩ nhiên bậc sống độc thân của linh mục không phải là giáo điều, nhưng cũng không phải là một kỷ luật đơn thuần được ấn định muộn. Như đa số trường hợp, truyền thống đi ngược về thời ban đầu của giáo hội, thậm chí có từ thời các thánh tông đồ, vì các Tông đồ đã bỏ hết để theo Chúa Kitô. Sau đó chuẩn mực đời sống độc thân đã trở nên rõ ràng vào thế kỷ thứ 4, và liên tục được xác nhận lại. Và đã có các chuẩn phép, các ngoại lệ như ở Giáo hội Đông phương.

Hồng y Ouellet nhấn mạnh, cuộc sống độc thân của linh mục trước hết là “đặt mình vào lô-gích của đức tin”, trong những ngày gần đây, hồng y đã xuất bản quyển sách hỗ trợ cho bậc sống độc thân của linh mục, Bạn hữu của Hiền phu (Amis de l’Époux, nxb. Parole et Silence. Quyển sách nằm trong dòng liên tục của Bức thư được Đức Phanxicô gởi cho các linh mục trên thế giới ngày 4 tháng 8 năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 160 năm Cha xứ Ars qua đời. Hồng y Ouellet nhắc lại, cha xứ Ars là thánh vì ngài làm cho giáo xứ của ngài trở lại.

Theo hồng y, thách thức của cuộc thảo luận hiện nay là đưa toàn Giáo hội đến một “tầm nhìn đổi mới của chức linh mục” được xem như một bằng chứng đức tin, có thể tận căn hơn trong xã hội đã thế tục hóa của chúng ta: “Tuyên xưng thiên tính của Chúa Kitô”, mà nếu không có thiên tính này, bậc sống độc thân là “điều không thể hiểu được.” Đây không phải là phủ nhận các khó khăn về mặt “tâm lý-tình cảm” có thể xảy ra nhưng là để nhắc lại “tiềm năng truyền giáo của bậc sống độc thân.” Điều này chắc chắn đòi hỏi một sự đồng hành tốt hơn trong việc đào tạo các chủng sinh để họ có thể chọn lựa một cách tự do.

Cuối cùng hồng y Ouellet đưa ra kết luận tinh tế, thật vô ích khi tự lừa dối mình, tạo một ngoại lệ cho vùng Amazon chắc chắn sẽ dẫn đến việc khái quát hóa ở những nơi khác, kể cả ở châu Âu, trong khi ở đây nhà thờ trống rỗng, dù có linh mục. Vì thế theo ngài, chính đức tin tạo ra sự khác biệt, chứ không phải “quyền” để có bí tích Thánh Thể.

Do đó, đây là vấn đề tế nhị cho quyết định của Giáo hội, một quyết định mà Đức Phanxicô sẽ đưa ra vào mùa xuân sắp tới, vượt ra ngoài các cân nhắc của các nghị phụ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Giáo hội hướng đến việc phong chức cho các ông đã lập gia đình