Tiếng nói của Giáo hội có thể ảnh hưởng trên các chính sách của vùng Amazon

110

Tiếng nói của Giáo hội có thể ảnh hưởng trên các chính sách của vùng Amazon

cath.ch, Claire Guigou, 2019-10-10

Bà Josianne Gauthier, một chuyên gia người Canada phát biểu: “Tiếng nói của Giáo hội có thể ảnh hưởng trên các đường hướng chính sách của vùng Amazon vì các người ra quyết định chính trị nghe Giáo hội, thượng hội đồng này có thể đóng góp đưa ra các biện pháp cụ thể, dù là về mặt sinh thái hay xã hội.” Bà Gauthier, tổng thư ký của Cơ quan Quốc tế Phát triển và Tương trợ (CIDESE), chuyên gia đến từ Canada là một trong các khách mời đặc biệt của Thượng hội đồng Amazon.

Bà mong chờ gì ở thượng hội đồng này?

Bà Josianne Gauthier: Chúng ta sống tùy thuộc vào nhiều người: đó là sứ điệp mà chúng tôi muốn nói lên. Mô hình thuộc địa phải bị lên án vì nó làm tổn thương con người và chúng ta lại tiếp tục hỗ trợ nó. Chúng ta phải có mô hình mới phù hợp với các mong chờ của các cộng đoàn bản địa, họ mỗi ngày mỗi phải cự lại với các hiểm nguy, có khi nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ một lối sống không theo tiến bộ như chúng ta định nghĩa. Đó là lý do vì sao để thoát ra khỏi mô hình dựa trên các lạm dụng khai thác cá nhân, một sự giảm tăng trưởng và chuyển đổi sinh thái là cần thiết.

Bà Josianne Gauthier, tổng thư ký của Cơ quan Quốc tế Phát triển và Tương trợ (CIDESE)

Dựa trên các biện pháp cụ thể nào mà thượng hội đồng này có thể mang lai một sự thay đổi như vậy?

Khi đời sống và thiên nhiên bị đe dọa, Giáo hội phải dám lên tiếng. Chúng ta hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của các cơ quan châu Âu về các vấn đề này. Vị trí của Giáo hội trong thượng hội đồng này có thể đóng góp rất nhiều. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem các quyền của người dân bản địa có được tôn trọng trong các hiệp định thương mại giữa châu Âu và Châu Mỹ La Tinh hay không. Về mặt tâm linh cũng vậy, câu hỏi về “tội lỗi sinh thái” được một diễn giả đề cập trong thượng hội đồng cũng đáng được quan tâm.

“Khi các cộng đoàn càng cô lập, thì ở đó các phụ nữ càng có một vai trò quan trọng”

Giáo hội có một tiếng nói quan trọng ở tầm mức quốc tế không?

Điều làm tôi ngạc nhiên là các nhà hoạch định chính sách đã lắng nghe Giáo hội đến như thế nào và họ tìm kiến thức và cảm hứng, họ rất khao khát một đạo đức khác của sự phát triển. Là tác nhân hàng đầu trên địa hạt xã hội, Tòa Thánh có trách nhiệm trong mức độ của mỗi cá nhân sống đời sống tâm linh của mình. Một cách cụ thể, Giáo hội có thể mời gọi một quá trình giải thực dân thực sự vì sự thuộc địa hóa đã thay đổi diện mạo. Điều này trước hết là thay đổi cái nhìn của chúng ta có về người khác, về các nguồn tài nguyên và về căn nhà chung. 

Theo bà, chủ đề nào là chủ đề chính được đề cập trong thượng hội đồng này?

Mục vụ và các nguy cơ sinh thái đều quan trọng như nhau, nhưng câu hỏi đặt ra vấn đề nào là vấn đề khẩn cấp nhất. Theo tôi, đó là sinh thái toàn diện, có thể được cụ thể hóa thông qua chăm sóc mục vụ. Đồng thời, đó cũng là vấn đề bạo lực sinh thái, việc khai thác các hầm mỏ, hiểm nguy của các cộng đoàn địa phương bị khai thác vẫn là các vấn đề hàng đầu.

Vì không có linh mục, hai phần ba cộng đoàn kitô giáo người bản địa được phụ nữ điều phối. Một vài Nghị phụ gợi ý công nhận việc làm của họ bằng cách giao phó cho họ các sứ vụ. Theo bà, họ có thể đóng vai trò gì?

Chúng tôi thấy khi các cộng đoàn càng cô lập, thì ở đó các phụ nữ càng có một vai trò quan trọng. Tôi được đánh động bởi một bài can thiệp của một phụ nữ bản địa, bà mời các Nghị phụ suy ngẫm về việc, tất cả mọi người đều được sinh ra bởi người phụ nữ, họ hít thở nhờ phụ nữ. Một bài can thiệp dưới hình thức lời cầu nguyện rất mạnh. Một phụ nữ bản địa khác nói lên sự bổ túc của hai giới, sự bổ túc này rất rõ trong văn hóa bản địa. Tuy nhiên cần lưu ý, vấn đề các sứ vụ chưa bao giờ được các phụ nữ trong cuộc họp nêu lên, nhưng vấn đề này luôn được các Nghị phụ canh cánh trong lòng. Các phụ nữ đặc biệt bày tỏ nhu cầu cần được công nhận họ qua các tài năng của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Amazon: “Nhờ phụ nữ mà Giáo hội còn sống!”

Các giám mục thuận cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ ở Thượng hội đồng Amazon

Thượng hội đồng Amazon: Tiếng nói của phụ nữ đã được nghe