Các bài về Thánh John Henry Newman 

636

Các bài về Thánh John Henry Newman

 Chúa nhật 13 tháng 10 sắp tới, Đức Phanxicô sẽ phong thánh cho Hồng y Newman, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chân dung vị thánh ngoại hạng của Giáo hội. Ngài đã để lại một di sản đồ sộ các tác phẩm thiêng liêng và đặc biệt là các bài giảng, ngài đưa ra cho chúng ta một linh đạo nhân văn và đích thực.” 

John Henry Newman: Hành trình Bản Ngã (https://phanxico.vn/2019/02/15/john-henry-newman-hanh-trinh-ban-nga/)

Linh mục Keith Beaumont: “Hồng y Newman hoàn toàn xứng đáng được công nhận là thánh” (https://phanxico.vn/2019/10/11/linh-muc-keith-beaumont-hong-y-newman-hoan-toan-xung-dang-duoc-cong-nhan-la-thanh/) 

Linh mục Keith Beaumont: “Newman chỉ tập trung vào Chúa, choáng ngợp vì Chúa”  (https://phanxico.vn/2019/10/11/linh-muc-keith-beaumont-newman-chi-tap-trung-vao-chua-choang-ngop-vi-chua/)

“Newman, bạn đồng hành suốt đời của Đức Bênêđictô XVI” (https://phanxico.vn/2019/10/10/newman-ban-dong-hanh-suot-doi-cua-duc-benedicto-xvi/) 

Các buổi lễ và sự kiện nhân lễ phong thánh Hồng y John Henry Newman tại Rôma ( https://phanxico.vn/2019/10/10/cac-buoi-le-va-su-kien-nhan-le-phong-thanh-hong-y-john-henry-newman-tai-roma/)

Hồng y Newman và bà thợ may (https://phanxico.vn/2019/10/10/hong-y-va-ba-tho-may/)

Newman, trí thông minh của đức tin(https://phanxico.vn/2019/09/25/newman-tri-thong-minh-cua-duc-tin/) 

Đức Hồng y Newman, “Giáo phụ của thế kỷ sắp đến!” (https://phanxico.vn/2019/02/17/duc-hong-y-newman-giao-phu-cua-the-ky-sap-den/) 

Khi John Henry Newman cho Thủ tướng Anh một bài học lương tâm (https://phanxico.vn/2016/06/21/khi-john-henry-newman-cho-thu-tuong-anh-mot-bai-hoc-luong-tam/) 

Vì sao chuyện hoàng tử Charles đến Rôma ngày 13 tháng 10 là quan trọng  (https://phanxico.vn/2019/09/20/vi-sao-chuyen-hoang-tu-charles-den-roma-ngay-13-thang-10-la-quan-trong/) 

 Đức Hồng y Newman sắp được phong thánh (https://phanxico.vn/2019/02/15/duc-hong-y-newman-sap-duoc-phong-thanh/)

Ý nghĩa việc phong chân phước của Hồng y Newman (https://phanxico.vn/2019/02/15/y-nghia-viec-phong-chan-phuoc-cua-hong-y-newman/)