Có ít hơn 1% người công giáo ở Bulgaria và Bắc Macedoina

73

Có ít hơn 1% người công giáo ở Bulgaria và Bắc Macedoina

cath.ch, 2019-04-20

Tại Bulgaria và Bắc Macedoina người công giáo chỉ chiếm không đến 1% dân số, có khoảng chừng 68’000 tín hữu ở Bulgaria và 15’000 tín hữu ở Bắc Macedoina.

Nước Bulgaria có diện tích 111’000 cây số vuông và có 7 triệu dân. Nước Bắc Macedoina có 2 triệu dân trên diện tích 25’000 cây số vuông. Ở cả hai nước này, con số tín hữu công giáo rất thấp: có khoảng 68’000 tín hữu ở Bulgaria, chỉ chiếm khoảng 0,96% tổng số dân chúng và 15’000 tín hữu ở Bắc Macedoina, chỉ khoảng 0,72% dân chúng.

Nước Bulgaria có 4 giám mục và 57 linh mục. Như thế trung bình có một linh mục cho 1 193 tín hữu công giáo. Cộng đoàn này có 60 nam nữ tu sĩ nhưng chỉ có một thầy phó tế và một chủng sinh duy nhất. Giáo hội chỉ có hai trường mẫu giáo và tiểu học, số học sinh chỉ có 63 em. Về mặt y tế thì có hai bệnh xá, hai nhà hưu dưỡng, hai trại mồ côi và nhà trẻ do Giáo hội quản lý.

Nước Bắc Macedoina bên cạnh chỉ có một giám mục, 22 linh mục của giáo phận và 40 tu sĩ. Như thế có một linh mục cho 682 giáo dân. Nước Bắc Macedoina có 7 chủng sinh trong đó có hai em ở tiểu chủng viện. Cộng đoàn không có thầy phó tế. Giáo hội quản lý một nhà trẻ và một nhà hưu dưỡng.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:

Có ít hơn 1% người công giáo ở Bulgaria và Bắc Macedoina

Bulgari: Chuyến thăm của giáo hoàng, một khích lệ mạnh mẽ cho người dân Bulgaria

Đến thăm Bulgaria và Macedoina, Đức Phanxicô theo bước chân của Đức Gioan XXIII và Mẹ Têrêxa