“Thánh Giuse, người đảm trọn chiều sâu của Cựu Ước”

443

“Thánh Giuse, người đảm trọn chiều sâu của Cựu Ước”

famillechretienne.fr, Noémie Bertin, 2015-03-11

Linh mục Dòng Đa Minh Philippe Lefebvre, giáo sư Cựu Ước tại đại học Fribourg, Thụy Sĩ là tác giả quyển sách “Thánh Giuse. Vinh danh một người thầm lặng” (L’éloquence d’un taciturne, nxb. Salvator), Linh mục nói đến vai trò của Thánh Giuse trong việc cứu rỗi, người đảm trọn chiều sâu của Cựu Ước.

Thánh Giuse là người thầm lặng nhất trong các Tin Mừng. Làm thế nào để hiểu vì sao ngài lại có nhiều vị trí trong tâm hồn tín hữu kitô?

Thánh Giuse thực sự rất kín đáo. Chỉ có 0,45 % các câu trong Tân Ước nói về ngài! Nhưng đó là nhân vật quan trọng, khai sáng, nhất là trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu. Thánh sử đưa ra câu chuyện có thật trong hai chương: Thánh Giuse có từ chối Đức Mẹ và buộc Đức Mẹ phải sống thời gian mang thai trong bí mật không? Hay ngài thuận với dự án của Thiên Chúa có thể thực hiện mà không có mình không? Thánh Giuse là người quyết định hành động. Chính ngài, bằng cách bảo bọc Mẹ Maria trong tình huống gai góc, đã cùng đi với Đức Mẹ cho đến ngày Chúa Giêsu sinh ra. Chính ngài, đảm trọn chiều sâu của Cựu Ước, đã đưa chúng ta vào Tân Ước. Thánh Giuse xem Mẹ Maria là một mầu nhiệm, mầu nhiệm mà chính ngài cũng không hiểu.

Trong Thánh Kinh, khi thú nhận không thể giải quyết một tình huống, thì chính lúc đó Chúa mới có thể làm công việc cứu rỗi của Ngài.

Vì thế Thánh Giuse tham dự trọn vẹn vào công việc cứu rỗi…

Sự cộng tác của ngài trong công việc cứu rỗi sẽ không hiểu được nếu chúng ta tách Đức Mẹ ra khỏi Thánh Giuse. Cả hai đã có một cái gì đó để hiểu, cái gì đó để cùng thuận ý. Mầu nhiệm hiệp nhất này là chủ yếu, là công việc của Thần Khí: khi đưa Thánh Giuse vào lời cầu nguyện thánh thể, Đức Phanxicô kết nối lại dự án khai sáng của Chúa. Đó là hành động thần học. Ngài đặt Chúa Kitô vào mầu nhiệm Hôn nhân của Thánh Giuse và Mẹ Maria trong Thần Khí và kết thúc trong Hôn phối Chiên con.

Nhưng Thánh Giuse lại đặc biệt được cầu bàu để giải quyết các trường hợp khó khăn về vật chất…

Đọc Tin Mừng và các tác phẩm khác, Thánh Giuse xuất hiện như một nhân vật rất cụ thể. Như người cha lo nuôi sống gia đình. Khi thiên thần nói: “Đừng ngại khi đón Maria về nhà”, ngài chuẩn bị tất cả để đón Mẹ Maria. Khi thiên thần nói ngài đi Ai Cập, ngài lên đường đi. Khi thiên thần nói ngài về, ngài về. Ngài có một căn nhà ở Nadarét. Ngài xắn tay làm thợ mộc để nuôi sống Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta xin ngài giúp chúng ta sống các thực tế này là đúng, nhưng không nên giới hạn ngài ở vai trò phù trợ này.

Ở điểm nào Thánh Giuse là vị thầy thiêng liêng?

Thánh Giuse hiểu hoàn cảnh của mình và của Mẹ Maria vì ngài để mình hun đúc bởi Kinh Thánh. Đó là tinh thần dễ bảo rất tế nhị để theo hành động của Thần Khí, để ngài đi theo bước chân của Chúa Giêsu. Thánh Giuse cũng có thể đặt chúng ta theo bước chân Chúa Giêsu như vậy! Thánh Giuse, cũng như Mẹ Maria mời gọi chúng ta là “những người chiêm nghiệm”, những người bắt cầu nối giữa Lời Chúa và những gì chúng ta đang sống. Vì đón nhận Con Thiên Chúa là phải hiểu đích ngắm của Cựu Ước. Và từ sự hiểu biết này cho chúng ta thấy cần phải quay về với Kinh Thánh để khám phá Emmanuel, Chúa Con, Thiên Chúa ở với chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Dòng Đa Minh Philippe Lefebvre, giáo sư Cựu Ước tại đại học Fribourg, Thụy Sĩ là tác giả quyển sách “Thánh Giuse. Vinh danh một người thầm lặng” (L’éloquence d’un taciturne, nxb. Salvator), Linh mục nói đến vai trò của Thánh Giuse trong việc cứu rỗi, người đảm trọn chiều sâu của Cựu Ước.

Xin đọc thêm: Thánh Giuse, người thầy thiêng liêng

Ngàn lẻ một phép lạ của Thánh Giuse