Khi về hưu, ông làm mũ và vớ cho người vô gia cư

109
Khi về hưu, ông làm mũ và vớ cho người vô gia cư
fr.aleteia.org, Rachel Molinatti, 2019-02-21
Ông Bob Rutherford, 91 tuổi, ở bang Saskatoon, Canada, khi về hưu ông lên chương trình đan mũ và vớ cho người vô gia cư.
Ông đã dùng thời gian hưu của mình như thế nào? Thay vì chơi bài như các  bạn đồng hưu và sau khi bà Edith vợ ông qua đời, ông quyết định để phần đời còn lại của mình làm một cái gì hữu ích. Ông nảy ra ý định đan mũ và vớ cho những người thiếu thốn nhất.
Một việc làm trên toàn nước
Năm 2010, ông Rutherford mở ra chương trình có tên “Vớ của Bob” (Socks by Bob), ông làm một máy đan rất hiệu quả. Được các bạn đồng hưu và gia đình giúp đỡ, năm 2010 tổ chức của ông đan được 15 000 mũ và vớ. Sau đó ông gởi mũ và vớ này đi khắp Canada. Một niềm vui đầy hứng khởi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch