Tân Hồng y Nhiếp chính Kevin Farell

583

Tân Hồng y Nhiếp chính Kevin Farell

 

fr.aleteia.org, Hervé Grandchamp, 2019-02-16

Hồng y Kevin Joseph Farrell, 71 tuổi, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y Nhiếp chính. Ngài kế vị Hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran từ trần ngày 5 tháng 7 năm 2018. Hồng y Farell được Đức Phanxicô phong hồng y ngày 19 tháng 11 năm 2016. 

Tuổi trẻ

Hồng y Farell sinh tại Dublin. Là người con thứ nhì trong gia đình có bốn người con. Người anh cả của ngài là linh mục Brian, thư ký trong Hội đồng giáo hoàng cổ động cho đơn vị hiệp nhất kitô hữu. Hồng y Kevin Farrell học ở Drimnagh và vào chủng viện Binh đoàn Kitô năm 1966. Ngài thụ phong linh mục năm 1978. 

Tiến trình của Hồng y Farell

Đầu tiên ngài làm tuyên úy ở đại học Monterrey, Mêhicô, ở đây ngài lo các vấn đề đạo đức sinh hóa và đạo đức xã hội. Ngài ở trong ban quản trị Binh đoàn Kitô ở Ý, Tây Ban Nha và Ai Len.

Năm 1984 ngài nhập giáo phận Washington, ngài phụ trách nhiều giáo xứ khác nhau. Từ năm 2001, ngài là tổng đại diện và điều hành công việc ở giáo phận. Đầu những năm 2000, hồng y Farrell là người thân cận của hồng y Theodore Edgar McCarrick khi đó là Tổng Giám mục giáo phận Washington (vừa bị truất chức hàng giáo phẩm). Tháng 3 năm 2001, cựu hồng y McCarrick chỉ định Linh mục Farrell làm linh mục tổng đại diện. Tháng 2 năm 2001 Đức Gioan-Phaolô II phong ngài làm giám mục phụ tá giáo phận, ngài ở chức vụ này cho đến tháng 5 năm 2007 khi ngài được Đức Bênêđictô XVI phong làm giám mục giáo phận Dallas.

Ngày 19 tháng 11 năm 2016, Đức Phanxicô nâng ngài lên chức hồng y và giao ngài giữ trọng trách Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, một bộ được thành lập trước đó vài tháng. Bộ này lo việc tổ chức các ngày JMJ. Ở Panama, chính ngài là người tuyên bố ngày JMJ sắp tới sẽ được tổ chức ở Bồ Đào Nha.

Ngày 25 tháng 12 vừa qua, trong lần chúc mừng cho thành phố và cho toàn thế giới (urbi et orbi) Hồng y Kevin Farrell và Hồng y Renato Martino đứng bên cạnh Đức Phanxicô. Sự việc này cho thấy Đức Phanxicô quan tâm đến vấn đề của người di dân.

Vai trò của Hồng y Nhiếp chính

Khi giáo hoàng qua đời, hồng y nhiếp chính là nhân vật trọng tâm của Vatican. Sau khi giáo hoàng mất hay giáo hoàng từ nhiệm cho đến khi có tân giáo hoàng, Hồng y nhiếp chính là nhân vật trọng tâm của Vatican và của Giáo hội công giáo. Khi giáo hoàng mất, Hồng y Nhiếp chính là người chính thức ghi nhận cái chết với sự hiện diện của chủ tịch các nghi thức phụng vụ và quan chưởng ấn Phủ giáo hoàng. Chính ngài sẽ đóng ấn lên các căn phòng riêng của giáo hoàng. Chủ tịch Phủ giáo hoàng sẽ đưa nhẫn giáo hoàng cho Hồng y Nhiếp chính. Ngay buổi họp đầu tiên của các hồng y sẽ có nghi thức cắt nhẫn của giáo hoàng quá cố. Trong thời gian trống tông tòa, Hồng y Nhiếp chính quản trị các công việc với sự giúp đỡ của ba hồng y phụ tá, người đứng đầu hồng y-giám mục là người niên trưởng Hồng y đoàn, người đứng đầu của các hồng y-linh mục, người đứng đầu của các hồng y-phó tế. Ngoài ra vai trò của ngài là triệu tập các buổi họp hồng y và mật nghị để bầu giáo hoàng mới.

Hồng y Nhiếp chính tự tay kiểm và khóa mật nghị, ngài là người giữ một trong các chìa khóa. Sau khi có giáo hoàng mới, chính ngài là người mang nhẫn giáo hoàng cho tân giáo hoàng và đưa tân giáo hoàng đến các phòng và trao chìa khóa cho ngài. Nhiệm vụ của Hồng y Nhiếp chính chấm dứt khi tân giáo hoàng nhận chức.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch