Người phụ nữ chịu chức duy nhất của Thượng Hội đồng nói cảm tưởng của mình

1731

Người phụ nữ chịu chức duy nhất của Thượng Hội đồng nói cảm tưởng của mình

la-croix.com, Gauthier Vaillant, Rôma, 2018-10-27

Bà Martina Viktorie Kopecka, 32 tuổi, linh mục Giáo hội hussit Tiệp, người đảm trách  Ủy ban Người trẻ của Hội đồng Đại kết các Giáo hội (COE), đã tham dự Thượng Hội đồng trong tư cách các “phái đoàn huynh đệ” của các Giáo hội kitô khác.

Gần đến ngày kết thúc Thượng Hội đồng (28-10) bà nói cảm tưởng của mình. 

Xin bà cho biết cảm tưởng chung của bà về Thượng Hội đồng.

Martina Viktorie Kopecka: Khi tham dự các phiên họp đầu tiên và khi nghe các giám mục nói chuyện, tôi thấy các ngài rất rành về người trẻ. Họ đưa ra các kinh nghiệm cụ thể của nhiều nơi trên thế giới, họ đã nghiên cứu rất nghiêm túc chủ đề này và các buổi thảo luận rất cao vừa về mặt thần học, xã hội học, tâm lý học và đạo đức học, tôi thật ấn tượng. Tôi cũng thấy bầu khí thật cởi mở. Các nghị phụ đề cập đến các chủ đề rất nhạy cảm, trình bày qua những gì xảy ra trong xứ sở của họ. Như thế đây không phải là cuộc thảo luận thuần túy về lý thuyết, mà nhấn mạnh đến việc chia sẻ và cuộc sống thật. 

Bà đã nói gì với các nghị phụ trong bài tham luận của bà?

Tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Đức Thánh Cha và Thượng Hội đồng, và Hội đồng Đại kết các Giáo hội đã mời tôi tham dự. Đây là một bước tiến lớn trên con đường đại kết. Tôi có cảm nhận tiếng nói của mình được nghe và được chấp nhận trong cương vị đại diện Ủy ban Người trẻ của Hội đồng Đại kết các Giáo hội, nhưng cũng ở trong cương vị linh mục phụ nữ của tôi. 

Các Giáo hội kitô khác có cùng thách đố về tuổi trẻ như Giáo hội công giáo không?Rất nhiều người trẻ đều đặt cùng câu hỏi: làm thế nào để cuộc sống có một ý nghĩa, làm thế nào để đáp ứng các mong chờ thiêng liêng của mình, làm thế nào để sống với một Giáo hội đôi khi rất khó để hiểu. Các người trẻ bây giờ đối diện với các thách thức mà thế hệ ngày xưa không đối diện. Vấn đề các nối kết trên mạng xã hội ảo, nỗi cô đơn của một thế giới đầy cả người nhưng lại núp sau màn hình, sau điện thoại. Nước Tiệp của tôi được xem là nước rất thế tục, chúng tôi phải tập trung vào việc giảng dạy những chuyện căn bản: nhiều bạn trẻ không có một khái niệm nào về kitô giáo! Họ không biết gì về vai trò của Giáo hội có thể đóng một vai trò trong cuộc sống của họ. Chắc chắn chúng tôi sống trong bình an, nhưng chúng tôi đấu tranh để một vài giá trị đạo đức không bị biến mất.

Một cách chung chung, bà có thể mô tả thái độ của Giáo hội đối với người trẻ? Bà cũng là người trẻ, bà có cảm nhận người trẻ thật sự được hiểu và được lắng nghe trong Thượng Hội đồng này không?

Thượng hội đồng này không phải chỉ “về người trẻ”, nhưng là của người trẻ, họ thật sự hoàn toàn tham dự vào. Họ không phải là tương lai của Giáo hội, họ là phần quan trọng trong chính hiện tại của Giáo hội. Và sự có mặt của họ là thấy rõ, họ mang lại năng lực, các kỹ năng nghề nghiệp, các ý tưởng mới và sáng tạo, họ rất am tường thế giới ngày nay, họ có thể là người hướng dẫn, là nguồn cảm hứng cho nhiều khía cạnh của đời sống tôn giáo.

Một yếu tố đáng kể của Thượng Hội đồng: các bạn trẻ ngồi hàng cuối nhưng họ được lắng nghe. Các bài thảo luận của họ là các chứng tá quý báu, đầy đức tin, hy vọng và thương yêu.

Chỗ đứng của phụ nữ trong Giáo hội cũng là một chủ đề quan trọng trong Thượng Hội đồng này. Là phụ nữ và linh mục, bà nghĩ gì về chủ đề này?

Rất nhiều nghị phụ đã tỏ ra rất tôn trọng tôi, điều này làm cho tôi rất xúc động. Họ quan tâm đến Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Giáo hội của tôi, đến sự chịu chức của tôi ..v.v. Tôi thấy đây thật sự là một quan tâm có tính nhân bản. Về phần tôi, tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của Giáo hội công giáo la mã về vấn đề chịu chức của phụ nữ, nhưng tôi nghĩ phải có một đối thoại ôn hòa và tôn trọng về vấn đề chính yếu, về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Phụ nữ đóng một vai lớn trong khuôn mặt của Giáo hội ngày nay.

Marta An Nguyễn dịch

Bà Martina Viktorie Kopeckapp tại Thượng hội đồng

Một vài hình ảnh của bà Martina Viktorie Kopecka