Đức Phanxicô: “Để được hạnh phúc, phải biết mở bàn tay”

147

Đức Phanxicô: “Để được hạnh phúc, phải biết mở bàn tay”

Đức Phanxicô gặp nhà thực hiện phim Martin Scorsese và vợ là bà Helen Morris trong sự kiện “Minh triết của mọi thời” được tổ chức ngày thứ ba 23 tháng 10-2018 tại Rôma. Hình: Alberto Pizzoli Agence France-Presse.

cath.ch, 24.10.2018

Trong buổi gặp gỡ với các người trẻ và người lớn tuổi được tổ chức vào ngày thứ ba 23 tháng 10 – 2018 tại Viện Nghị phụ Augustinianum ở Rôma, Đức Phanxicô tuyên bố: “Để được hạnh phúc, phải biết mở bàn tay”.

Nhân dịp giới thiệu sách Minh triết của mọi thời (La Sagezza del tempo), Đức Giáo hoàng đã gặp các người trẻ và người lớn tuổi, họ đã hỏi ngài về thái độ phải có khi đứng trước xã hội bị nhuốm ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và đạo đức giả hiện nay.

Đức Phanxicô đề nghị nên có hành vi thiết yếu có thể làm cho chúng ta khỏi loại “văn hóa cạnh tranh.”. Chỉ cần mở bàn tay ra để thoát khỏi “văn hóa cạnh tranh và để làm cho mình hạnh phúc, theo ngài, bàn tay mở ra làm cho mình mở lòng với người anh em và để lên đường. Ngài nhấn mạnh: đó là hành vi của sự trưởng thành, nhắc chúng ta nhớ hành vi của các thánh, luôn phục vụ nhiều hơn là nhận”.

Với các ông bà nội-ngoại lo lắng không biết trao truyền đức tin cho con cháu, ngài khuyên đừng tìm cách thuyết phục chúng. Đức tin chỉ được trao truyền qua chứng tá của cuộc sống. Dù chúng ta không thấy kết quả, nhưng “chúng ta không được mất bình an”.

Nhà thực hiện phim người Ý-Mỹ Martin Scorsese có mặt trong buổi gặp gỡ này, ông hỏi ngài làm thế nào để triển nở trong thế giới hung ác này. Đức Phanxicô trả lời: “Sự gần gũi và lòng dịu dàng làm phép lạ.”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: “Chia sẻ minh triết mọi thời”: Đức Phanxicô sẽ gặp các người trẻ và người lớn tuổi

Hình ảnh buổi gặp gỡ với các người trẻ và người lớn tuổi ngày thứ ba 23 tháng 10 – 2018 tại Viện Nghị phụ Augustinianum ở Rôma.