Thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình: Đức Phanxicô đọc lời nguyện dài để xin được tha thứ

295

Thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình: Đức Phanxicô đọc lời nguyện dài để xin được tha thứ

cath.ch, 2018-08-26

Mở đầu thánh lễbế mạc Đại hội Gia đình Thế giới sáng chúa nhật 26 tháng 8 tại Phoenix Park, Dublin, Đức Phanxicô đọc lời nhận tội mea culpa dài cho các tội của Giáo hội Ai Len, đặt “các tội này trước lòng thương xót của Chúa”.

Điều này không được dự trù trước, Đức Phanxicô mở đầu lời nguyện ăn năn bằng một danh sách các lỗi nặng – đặc biệt do Giáo hội vi phạm. Ngài lặp lại nhiều lần bằng tiếng Tây Ban Nha “Chúng con xin được tha thứ” trước từng lỗi lầm được nêu ra này.

Ngài cầu nguyện: “Chúng con xin được tha thứ cho các lạm dụng ở Ai Len, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm, lạm dụng tình dục của các thành viên của Giáo hội. Một cách đặc biệt, chúng con xin được tha thứ cho những lạm dụng do các cơ sở của các tu sĩ nam nữ điều hành đã vi phạm”. Ngài giải thích, sau khi gặp các nạn nhân, ngài muốn đặt các tội ác này “trước lòng thương xót Chúa” để xin Chúa tha thứ.

Ngài cũng xưng thú nhiều lần, “là Giáo hội, chúng con đã không nhìn các nạn nhân của các vụ lạm dụng với lòng thương xót và không đi tìm công chính và sự thật cũng như các hành động cụ thể”. Ngài cũng xin tha thứ cho các thành viên của thứ bậc Giáo hội công giáo, “đã không đảm trách lo cho các tình trạng đau đớn này và vẫn giữ im lặng”.

Ngài cũng xin tha thứ cho việc chia cắt mẹ con của các cơ sở tôn giáo lo cho trẻ em. Và nhất là đã nói với các em muốn tìm lại mẹ các em là một ‘tội trọng’. Đức Phanxicô đã phẫn nộ: “Đây không phải là tội trọng, đây là điều răn thứ bốn thảo kính cha mẹ”.

Trong lời kết thúc lời nguyện sám hối này, Đức Phanxicô hy vọng Chúa sẽ duy trì và gia tăng “tâm trạng xấu hổ và ăn năn này, xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để dấn thân làm việc, để không bao giờ xảy ra chuyện này nữa và để công lý được thực hiện”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Lạm dụng tình dục: Đức Phanxicô kêu gọi cương quyết và quyết định để công lý được thực hiện

Một vài hình ảnh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới