Năm lời khuyên của bà Marie-Noëlle Thabut để thuần với Lời Chúa

259

Năm lời khuyên của bà Marie-Noëlle Thabut để thuần với Lời Chúa

lavie.fr, Raphaelle Simon, 2017-12-13

Bà Marie-Noëlle Thabut, nhà nghiên cứu Thánh Kinh nổi tiếng, người đặt Lời Chúa vào tầm tay mọi người.

Marie-Noëlle Thabut:  “Thánh Kinh đã thay đổi cái nhìn của tôi có về Chúa” 

  1. Hãy làm cho tâm hồn của mình là tâm hồn thi sĩ

Vượt lên nỗi sợ hảo huyền của bạn, bạn hãy để mình được thuần hóa. Để đi vào Thánh Kinh, đặc biệt vào các Thánh vịnh, bạn hãy làm cho tâm hồn của mình là tâm hồn thi sĩ. Một tâm hồn yêu thương và có lòng tin. Và bạn chờ, bạn sẽ tìm được các khám phá tốt đẹp, vì “tài sản được giấu trong đó!”

  1. Đọc cao giọng

Thánh Kinh, không phải đọc bằng mắt mà đọc bằng miệng! Khi chúng ta đọc bằng mắt thì ý nghĩa của Thánh Kinh có thể vuột ra khỏi chúng ta hoàn toàn. Hãy đọc cao giọng, dừng lại để xem lại bối cảnh. Mỗi lần đọc rất ít, nhưng bỏ thì giờ ra để nêu lên các việc, để cảm nhận, để thấy…

  1. Chọn quyển Thánh Kinh có chú thích

Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, bạn nên chọn theo chủ đề. Nếu không, bạn dùng bài Phúc Âm của chúa nhật trong tuần. Tìm trong Thánh Kinh các chú thích nhỏ, chú thích này dẫn mình đến chú thích khác. Điều khó hiểu dần dần sẽ được mở ra. Khi làm việc, tôi thích dùng quyển Thánh Kinh Tob (bản dịch đại kết của Thánh Kinh), nhưng bản này rất sâu đậm, không vừa tầm tay của tất cả mọi người. Nếu là một cặp vợ chồng trẻ, tôi khuyên họ đọc quyển Thánh Kinh dành cho gia đình! Dù sao, không một bản dịch nào có thể gọi là toàn diện. Lý tưởng là so sánh các bản dịch khác nhau.

  1. Có thái độ khiêm nhường

Nếu bạn đọc một mình, bạn hãy chấp nhận mình không thể hiểu tất cả, bạn có thể bị lầm. Hãy đi kiểm chứng. Tránh đọc theo nghĩa đen. Bạn nên có thái độ khiêm nhường, một lòng khao khát sự thật. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn mê đọc Thánh Kinh. Các bản văn ngày càng rõ hơn đối với tôi. Và cùng một lúc, càng ngày tôi càng biết, gần như tôi không hiểu gì! Không sao vì tôi sống với điều này.

  1. Hãy kể cho trẻ con nghe Lời Chúa

Vì sao không dạy đọc cho trẻ con bằng Thánh Kinh? Người do thái đã làm như vậy, và đó là cách để thành tín hữu. Trẻ con thích nghe kể chuyện, lúc nào cũng chừng đó chuyện, nhưng phải để cho chính nó thấm câu chuyện vào lòng. Tôi tiếc đã không làm như vậy cho các con tôi (chỉ có một trong các cháu của tôi mới xin tôi). Quyển Thánh Kinh giải thích cho trẻ con được viết ra để kể chuyện.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc:Marie-Noëlle Thabut:  “Thánh Kinh đã thay đổi cái nhìn của tôi về Chúa”

Carine Rabier-Poutous – Bốn lời khuyên của bà Carine Rabier-Poutous để luôn chú tâm vào Chúa