Linh mục Marc Lambret tuyên úy tại… Quốc hội Pháp

225

Linh mục Marc Lambret tuyên úy tại… Quốc hội Pháp

parismatch.com, Caroline Pigozzi, 2018-06-15

Linh mục Marc Lambret / Photo Ilan DEUTSCH / Paris Match

Tháng 9 sắp tới, linh mục Marc Lambret sẽ là tuyên úy mới của Quốc hội. Bạn không biết sao? Ở Pháp tại Quốc hội có cha tuyên úy. Chức danh của cha tuyên úy: giám đốc Dịch vụ mục vụ nghiên cứu chính trị. Chức vụ này do cố Hồng y Lustiger thành lập và ngài đã đề cử Đức ông Vial làm tuyên úy ở đây với hình ảnh quen thuộc Đức ông ngược xuôi đây đó với con chó basset artesien xinh đẹp. Linh mục Marc Lambret hiện nay là cha xứ của giáo xứ lớn nhất Paris, giáo xứ Thánh Phêrô Montrouge, ít mặc cảm tội lỗi, ít theo khuôn khổ, tháng 9 sắp tới cha sẽ là người thứ năm làm tuyên úy ở Quốc hội, cùng chia sẻ trách nhiệm với cha quản nhiệm đền thánh Thánh Clotilde.

Linh mục Lambert, năm nay 67 tuổi, là kỹ sư toán ứng dụng, tiến sĩ nhân chủng học, kiểm sát viên Viện cao đẳng bảo vệ Quốc gia. Cha chịu chức năm 33 tuổi, cũng như các linh mục khác, lương của cha là 1000 âu kim mỗi tháng, được nuôi ở nhưng không được nuôi ăn, cha sẽ nhận chức vụ ở rất nhiều… trận tuyến! Ngoài thánh lễ vào dịp mở đầu khóa họp vào mùa ‘nhập họp’ do Đức Giám mục giáo phận Paris cử hành và một thánh lễ vào ngày thứ tư, cha sẽ tổ chức các buổi ăn sáng thảo luận, các buổi tối suy tư về các vấn đề luân lý và thời sự.

Cha Lambert có phong cách đơn giản, với chiếc áo đơn sơ có cây thánh giá nhỏ trên bìa áo, cha có nhiều đặc sủng hơn là tài ăn nói trước báo chí, ước mong của cha là gì? “Là có ảnh hưởng thiêng liêng trong giới chính trị, để họ mời linh mục về nói chuyện với họ trong lãnh vực riêng tư”. Chương trình: các buổi gặp mục vụ cho những ai muốn nghe.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: https://phanxico.vn/2017/08/03/cac-linh-muc-duoc-tra-luong-nhu-the-nao/