Jean-François Colosimo: “Có một hình thức thánh thiện trong hành động của Đại tá Arnaud Beltrame”

214

Jean-François Colosimo: “Có một hình thức thánh thiện trong hành động của Đại tá Arnaud Beltrame”

famillechretienne.fr,  Samuel Pruvot Claire Kesraoui, 2018-03-28

Đâu là ý nghĩa sâu xa của buổi lễ vinh danh quốc gia ngày 28 tháng 3 – 2018 cho Đại tá Arnaud Beltrame? Theo tác giả Jean-François Colosimo thì hành vi của Đại tá Arnaud Beltrame cho thấy sự hy sinh của Chúa Giêsu.

Nơi đâu hành vi của Đại tá Arnaud Beltrame là thuốc giải độc cho sự kinh hoàng mà các người hồi giáo cực đoan muốn áp đặt lên chúng ta?

Có một tương quan bất cân xứng mà các người khủng bố hồi giáo muốn áp đặt trên chúng ta. Bối cảnh của phương Tây về chiến tranh là “không có ai chết”: không ai chết trong các nhóm của chúng ta, không ai chết giữa dân chúng và nếu có thể, không ai chết nơi đối thủ. Đứng trước các phương tiện cực mạnh của chúng ta và ước mong của lương tâm chúng ta, người khủng bố trả lời: “Tất cả mọi người cùng chết”. Người đi giết và người bị giết cùng chết một lúc trong kinh hoàng của cuộc tấn công. Sự hoàn tựu của hai cuộc đổi hướng lớn và hiện đại của các nguyên tắc thần học: quyền năng tối cao của ý chí thần thánh và xác quyết của sự biến đổi cánh chung, có nghĩa một thế giới sau thế giới này, đời sống sau cuộc sống này, của thiên đàng. Sự kinh hoàng dựa trên ý tưởng rằng, chúng ta trở nên không thể chết cho các giá trị của mình, bởi vì chúng ta không còn hy vọng điều siêu nhiên nữa.

Đó có phải là sức mạnh bên ngoài mà các tên khủng bố làm cho người khác nghĩ rằng họ không sợ chết?

Các tên khủng bố đặt chúng ta vào khái niệm hiến tế của họ. Sự đào tạo chuyên nghiệp của quân đội tạo ra một tầng lớp riêng biệt. Còn các tên khủng bố là người thường dân đi giết người thường dân. Các nơi hành động quân sự thì ở bên ngoài. Còn bây giờ, cái chết tràn vào lãnh thổ chúng ta. Người lính chấp nhận rằng, họ không sống còn khi thi hành nhiệm vụ của mình. Còn bây giờ, chính người hiến binh tử trận. Chiến trường ở khắp nơi, mỗi người có thể trở nên mục tiêu.

Hành vi của Arnaud Beltrame không nằm trong sự tôn thờ ngẫu tượng theo nghĩa của người lương dân về sự hy sinh tối cao, nhưng trong biểu tượng kitô giáo về hy tế thánh thể.

Ông hiểu hành vi của Đại tá Arnaud Beltrame như thế nào?

Hành vi của ông đánh thức ký ức của chúng ta có về hy sinh, ý định của ông không nằm trong sự tôn thờ ngẫu tượng theo nghĩa của lương dân về sự hy sinh tối cao, nhưng trong biểu tượng kitô giáo về hy tế thánh thể. Sự quên mình mà ông thể hiện là ý nghĩa đích thực tinh thần tử đạo theo Tin Mừng, ngược với ý nghĩa sai lầm về tử đạo của người hồi giáo. Là hiến binh, ông không phải chỉ đơn thuần chết để bảo vệ mạng sống của người khác, nhưng còn vì cái nhìn đức tin của ông về đời sống vĩnh cửu. Trên thực tế, có một hình thức thánh thiện trong hành vi của Đại tá Arnaud Beltrame, vượt lên trên tính anh hùng. Về phần mình, người vợ của ông đã làm chứng cho sự dấn thân này. Cô khóc cho cái chết của ông, nhưng cô không khóc cho nghĩa cử này. Như thế chúng ta hiểu, không phải sự hy sinh đã cứu, nhưng ý nghĩa mà sự hy sinh mặc lấy đã cứu.

Có nghĩa là?

Ngược với sự hy sinh đẫm máu và hủy mình của những tên khủng bố, sự hy sinh này ở trong tình yêu và qua tình yêu mà máu được lau sạch. Ông là người thánh khi ông cứu thế giới, bởi vì chỉ ai là thánh mới ở ngoài luật của máu và giải phóng luật này. Điều làm chúng ta tê dại là tính nhưng không vô tận trong nghĩa cử của Đại tá Arnaud Beltrame, trải rộng đến vợ ông, đến gia đình ông, đến tổ quốc của ông. Mà nhưng không bao giờ cũng đồng nghĩa với ơn sủng. Chính trong tinh thần này mà người hiến binh Arnaud Beltrame đứng trước cái chết, nhưng cũng chính trong tinh thần công giáo mà ông hiến mạng sống. Cuộc chiến mà chúng ta phải đương đầu ở trong ý nghĩa huyền bí này, không phải là cuộc chiến chống người hồi giáo người kitô giáo, nhưng vì cuộc chiến diễn ra giữa một Chúa giả tạo đòi máu và một Chúa đích thực giải phóng máu.

Marta An Nguyễn dịch

Jean-François Colosimo, sử gia, thần học gia, tác giả của nhiều sách và phim ảnh. Tác phẩm gần đây của ông: Các mù quáng: các tôn giáo, các chiến tranh, các nền văn minh (nxb. Cerf, 2018)

Xin đọc: “Arnaud Beltrame, chồng tôi”