Điều đó không quan trọng

952

Con người thì điên rồ, phi lý, cho mình là trọng tâm vũ trụ.

Điều đó không quan trọng, bạn cứ yêu họ!

Khi bạn làm điều tốt, thiên hạ cho bạn là ích kỷ.

Điều đó không quan trọng, bạn cứ làm điều tốt!

Khi thực hiện các mục tiêu của mình, bạn gặp các người bạn không tốt hay gặp kẻ thù.

Điều đó không quan trọng, bạn cứ thực hiện!

Người ta quên ngay lập tức việc tốt bạn vừa mới làm,

Điều đó không quan trọng, bạn cứ làm việc tốt!

Tính ngay thẳng và chân tình làm cho bạn mong manh yếu đuối,

Điều đó không quan trọng, bạn cứ ngay thẳng và chân tình.

Những gì bạn để hàng năm để xây dựng, có thể sẽ bị phá hủy trong giây lát,

Điều đó không quan trọng, bạn cứ xây dựng!

Bạn giúp người khác mà họ lại quay lại ghét bạn,

Điều đó không quan trọng, bạn cứ giúp!

Bạn cống hiến điều tốt nhất của mình cho người khác, nhưng họ đối xứ xấu với bạn,

Điều đó không quan trọng, bạn cứ cống hiến điều tốt nhất của mình.

Mẹ Têrêxa