Các con hãy dùng thì giờ để…

534

Các con hãy dùng thì giờ để suy nghĩ.

Các con hãy dùng thì giờ để cầu nguyện.

Các con hãy dùng thì giờ để cười. Đó là nguồn của quyền lực. Quyền lực lớn nhất trên Quả Đất này. Đó là âm nhạc của tâm hồn.

Các con hãy dùng thì giờ để chơi.

Các con hãy dùng thì giờ để yêu và được yêu.

Các con hãy dùng thì giờ để cho. Đó là bí mật của sự trẻ trung mãi mãi. Một ưu đãi của Chúa. Ngày thì quá ngắn để mất thì giờ vào những việc ích kỷ.

Các con hãy dùng thì giờ để đọc.

Các con hãy dùng thì giờ để dễ thương.

Các con hãy dùng thì giờ để làm việc. Đó là nguồn của khôn ngoan, là con đường của hạnh phúc và là cái giá của thành công.

Các con hãy dùng thì giờ để làm việc từ thiện. Đó là chìa khóa của Thiên Đàng.

 Mẹ Têrêxa